Fyra personer ler mot varandra utanför Pauliskolan.
Lone Jensen, Åsa Pålsson, Tajana Krznar Frklic och Christer Månsson är biträdande rektorer på Pauliskolan.

Satsade på höstlovsskola efter tung pandemiperiod

Pauliskolan är en av de skolor som under höstlovet har erbjudit undervisning för sina årskurs tre-elever. Numera har ytterligare femton elever godkända resultat efter genomförd lovskola.

– Coronapandemin gjorde att många elever tappade sugen och motivationen och fick underkända resultat. Vi valde därför att göra satsningen mot årskurs tre eftersom det är de som har kortast tid på sig att reparera det som de har missat, säger Tajana Krznar Frklic, biträdande rektor.

Beslutet om att starta lovskola med regelrätt undervisning för årskurs tre kom efter en tuff tid med en pandemi som i allra högsta grad var närvarande för skolans elever.
– Redan när vi ställde om till distansundervisning i våras så berättade eleverna att de tyckte att det var svårt att hinna med. Då tänkte man; hur ska det gå om det redan nu är tufft för eleverna, säger Tajana Krznar Frklic.

När måluppfyllelsen för dåvarande årskurs två analyserades efter vårterminen så såg man också att det var många elever som hade fått underkänt.
– Många elever beskriver att de har svårt att få hjälp av lärarna. Lärarna försöker men det blir inte på samma sätt när det är två skärmar mellan dem, säger Tajana Krznar Frklic.

Åsa Pålsson, biträdande rektor, berättar om hur en elev som tidigare hade bra betyg också fick försämrat resultat.
– Det blev svårt att hitta strukturen när det gick över till distansundervisning, säger hon.

LÄS MER: Hon jobbar med att utveckla lärares didaktik i förhållande till digitaliseringen

Sedan tidigare erbjuder Pauliskolan lovskola under vecka 44 för ettorna och tvåorna, men då i form av öppet hus. Det som nu har genomförts för treorna är en obligatorisk undervisning för de som anmäler sig. Eleverna erbjöds fyra dagar undervisning och sen möjlighet att göra en prövning.
– Vi tror att eleverna känner sig mer sedda och kan utvecklas bättre när det bara är några få i en grupp, säger Tajana Krznar Frklic.

Sju ämnen erbjöds

Undervisning erbjöds i matematik, fysik, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk, psykologi och naturkunskap. Skolans biträdande rektorer, lärare från skolan och också externa lärare har undervisat grupperna.
– Det har varit helt fantastiskt roligt att få undervisa igen, säger Christer Månsson, biträdande rektor och passar på att berömma eleverna som deltagit i lovskolan.
Tajana Krznar Frklic håller med:
– De har varit väldigt ambitiösa och det har funnits en sådan positiv energi i korridorerna och i klassrummen som vi ska bygga vidare på, säger hon.

En lärdom de tar med sig är att jobba ännu mer med förberedelse; både för elever och personal.
– Också att vi kanske ska hitta en form för att fånga upp eleverna tidigare så att det inte hinner gå så lång tid mellan avslutad kurs och prövningen. Man märker att det är stor skillnad om det har hunnit gå ett eller två år sedan kursen avslutades eller om det var nyligen, säger Christer Månsson.

Måste utvärdera och analysera

Men om det blir en fortsättning av detta upplägg får bli en fråga för framtiden.
– Vi måste först sätta oss ner och utvärdera och analysera våra resultat ordentligt, säger Tajana Krznar Frklic.
– Sen är det också en ekonomisk fråga. Det här kostar en hel del. Det är den krassa verkligheten, fyller Christer Månsson i.

LÄS MER: Så jobbar Komvux Malmö med att skapa struktur vid distansundervisning

Oavsett hur det blir så fyller också lovskolan en annan funktion än bara att förbättra måluppfyllelsen. Tajana Krznar Frklic beskriver hur en del elever saknar hjälp och stöd hemifrån.
– Det är verkligen noll för vissa. Och då känns det extra viktigt att de har någonstans att ta vägen där de kan sitta i lugn och ro och få stöd av en vuxen. Visst behöver vissa stöd i enskilda ämnen medan någon bara behöver få prata med en vuxen och få finnas på ett annat ställe. Vi upplever att eleverna känner sig sedda och kan utvecklas på olika sätt genom lovskolan, säger hon.