Elever gör gymnastik på skolgård.

Paus och rörelse i klassen

Österportskolan en dag i mitten på augusti. Det är terminsuppstart och på skolgården råder full aktivitet.

Över 400 elever med sina pedagoger rör sig i takt till musik och gemensamma rörelser. Det är många armar och ben som ska samsas om skolgårdens arena. Koordinationen och inspiration står lärarna i idrott och hälsa för, genom ett eget designat pausprogram.

– Vi vill komma åt rörelse i klassrummet och göra det så tillgängligt som möjligt för pedagoger och elever att använda i vardagen, säger Madeleine Linnskog och Per Ekström, lärare i idrott och hälsa på Österportskolan.

Madeleine och Per undervisar i årskurs F-2 respektive 3-5. I sin undervisning möter de dagligen behovet av elevers rörelse, samt träning av motorik och koordination. De upplever ganska ofta att rörelse inte är något självklart och att elever ibland kan behöva en push.

Med utgångspunkt i Lgr11, och ämnet idrott och hälsas centrala innehåll, mål och syfte har Madeleine och Per designat ett rörelseprogram för organiserade eller spontana pauser i skolarbetet.

– Överlag har eleverna ganska långa arbetspass. Det kräver sina pauser, säger de.

Madeleine Linnskog och Per Ekström.
Madeleine Linnskog och Per Ekström

Pausprogram i filmer

Det var i slutet på vårterminen som pedagogerna satte sina idéer i verket. Under en längre tid hade de spånat kring att använda befintliga rörelseprogram, men både ekonomi och få resurser satte käppar i hjulet. De bestämde sig för att skapa ett eget koncept med fokus på takt och rytm och rörelser, anpassade för att använda i klassrummet.  

– Tanken är att programmet ska inspirera elever och pedagoger att röra sig. Det ska ses som ett hjälpmedel och ett redskap för att ta pauser när arbetspassen blir för långa, berättar Madeleine. 

Pausprogrammet finns som tre korta filmer på några minuter, delat med kollegorna via Google DriveFilmerna är indelade i olika teman utifrån rubrikerna Pigg, Balans och Koordination. Pedagogerna har medvetet valt områden som de upplever att eleverna behöver träna på, och som stimulerar varierad träning.

– Syftet med rörelserna i filmen Pigg är att trycka på glädjen i att röra sig. Balans handlar om att komma ner i varv och Koordination handlar mycket om att träna de olika hjärnhalvorna genom korsade rörelser, berättar Madeleine.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Vardagsmotion

De tre filmerna tillkom genom ett samarbete med skolans musiklärare Ann Gitt Larsson. Det är Per och Madeleine som figurerar i filmerna och visar rörelser. Ann Gitt har stått bakom kameran.

– Under tiden som vi filmade hjälpte Ann Gitt oss även med takten. Som idrottslärare kan jag rörelserna och har förmågan att koordinera dem, men takten sitter inte alltid där för mig. Vi har alla olika förutsättningar för att röra oss och det är viktigt att tänka på i arbete med elever, säger Per.

Madeleine och Per menar att det är viktigt att uppmuntra elever till vardagsmotion och att det är alla pedagogers ansvar. De betonar att korta pauser med fysisk rörelse bidrar till ökad arbetsro och ett gott klassrumsklimat.

– Dessutom stimulerar det lusten att lära och bidrar till ökad hälsa. Man blir ju inte tröttare av rörelse utan snarare piggare, säger Per.

Samarbete

I rollen som idrottslärare ser Per och Madeleine hur viktigt det är med ett nära samarbete med övriga pedagoger på skolan. För att implementera nyttan av, samt designa pausprogrammet har Per och Madeleine haft dialog med dem om behov och huret.

– Ska man implementera nya pedagogiska verktyg på en skola ska det vara enkelt. Vi brinner naturligtvis för vårt ämne, men ser det som viktigt att vi är varandras komplement och tänker ämnesövergripande. Den ena ger det andra och programmet ska underlätta för pedagogerna när det kryper i benen på eleverna. Det är också viktigt att utvärdera kontinuerligt, säger de.

– Inför skolstarten fick våra kollegor smygträna. Tillbaka efter sommarlovet testade vi filmerna tillsamman genom kollektiv träning i personalrummet. Deras återkoppling är hittills odelat positiv, Efter morgonens uppstart känner vi också att eleverna är med, fortsätter de.

Elever på skolgård sträcker upp händerna och hoppar.

Se och göra

Att röra sig ska vara enkelt menar Madeleine och Per, och vill att alla inblandade utvecklar rörelseglädje och kroppsuppfattning. Klassrumspauser med rörelse är något som eleverna ska kunna göra utan för mycket ledning av ansvarig pedagog.

– Naturligtvis hoppas vi att pedagogerna också rör sig men de behöver inte kunna alla rörelserna. De visar vi på filmerna. Genom att se rörelserna på film och härma dem gör man dem till sina egna, säger de och fortsätter;  

– Vi kommer att använda programmet som uppvärmning på våra lektioner och hoppas att det i sin tur bidrar till att eleverna självmant pushar sina pedagoger att använda det i klassrummet.

Text och foto: Marina Walker

Filmen Pigg: Ann Gitt Larsson


Filmen Pigg är publicerad utan musik.