Tre personer står i port.

Pedagogiskt smörgåsbord på SFI Komvux Södervärn

En gång per läsår har lärarna på SFI-enheten Komvux Södervärn delat med sig av sin undervisning och kompetens under “Pedagogiskt smörgåsbord”. Det fick en sådan genomslagkraft att ledningsgruppen nu utökar denna form för kollegialt lärande till att bli en del av vardagen.

Ledningsgruppen SFI-enheten Komvux Södervärn består av Josephine Herslow, Johanna Nordström, Andreas Eriksson samt Yerk Liveröd, rektor (ej med på bild). De förklarar att Pedagogiskt Smörgåsbord är en antal stationer för kollegialt lärande där skolans egna pedagoger står för innehållet.
– Det kan vara att dela med sig av hur man arbetar eller vara en mer handfast workshop. Det kan handla om allt från hur man arbetar med uttal, till ergonomi, till pedagogisk användning av IKT. Det kan vara högt och lågt och det ska spreta lite grand. På så sätt vågar alla att bidra med något, berättar Johanna.

Diskussion utifrån en frågeställning

Lärare kan även bidra med diskussionsfrågor som man vill sätta fingret på tillsammans med några kollegor. Det kan vara befriande att inte behöva leverera färdiga svar till sina kollegor. En diskussionsfråga kan t.ex. handla om vad man kan göra för att öka den muntliga interaktionen i klassrummet. På så sätt uppstår lärande via dialogen kring en frågeställning.

Delandet utvidgar det egna lärandet som ringar på vattnet

Josephine berättar att lärarna ofta har ett specifikt område som de intresserar sig för. Ledningsgruppen upplever att mötet med kollegor stimulerar lärarna till att fördjupa sig ytterligare. De börjar forska i det lilla och kan återkomma vid ett senare smörgåsbord.

Schemalagt under hela terminen

Det är fyra år sedan SFI-enheten under en halvdag arrangerade det första Pedagogiska smörgåsbordet. Det föll så väl ut att det följdes upp med en heldag varje läsår. Inför höstterminen 2015 diskuterade ledningsgruppen hur de kunde öka det kollegiala lärandet. Eftersom det Pedagogiska smörgåsbordet har fungerat så bra och blivit så uppskattat beslutade man att det skulle bli en del av skolvardagen. Nu är sju onsdagseftermiddagar under höstterminen inplanerade för Pedagogiskt smörgåsbord.
Före sommaren fick pedagogerna anmäla vad de vill bidra med under kommande läsår. Under en onsdagseftermiddag är det tre pass med 4-5 olika stationer. Övriga onsdagar under terminen ägnas åt arbetsplatsträffar (ATP) och bedömningsträffar.

Pedagoger sitter vid olika runda bord och arbetar.
Foto: Susan Englund, SFI Komvux Södervärn

 

Utökat samarbete mellan kollegor

SFI-enheten är ett stort kollegium med upp till hundra lärare. Pedagogiskt smörgåsbord har bidragit till att alla har lärt känna varandra och vet vad var och en jobbar med. Det i sin tur har bidragit till att lärarna har hittat nya möjligheter för samarbete.
– När vardagen rullar på är det inte alltid man tänker på alla bra saker vi faktiskt gör. Men de Pedagogiska smörgåsborden har synliggjort hur mycket bra vi gör tillsammans. Man får syn på vad man själv gör och vad kollegorna gör. Det har verkligen varit stimulerande för oss alla, säger Andreas.

Auskultationer

Sedan ett par år besöker lärarna varandras lektioner för auskultation. Skolledarna tror att det pedagogiska smörgåsbordet har bidragit till att avdramatisera införandet av auskultationer. Synliggörandet av vilka kompetenser som finns i huset leder till ett intresse om att få besöka en kollegas undervisning.

Externa SFI-skolor inbjudna till smörgåsbordet

Det har inte varit svårt att få lärarna att bidra med innehåll till de olika stationerna. Medarbetarsamtal har varit naturliga tillfällen att uppmuntra medarbetare att dela med sig av sådant de är långt framme i.
Skolan har vid ett par tillfällen arrangerat Pedagogiskt smörgåsbord med kollegor på externa utbildningsföretag, som har hand om ungefär 50 % av Malmös SFI-elever. Det har varit ett givande utbyte och något som de vill fortsätta med.

Lista över SFI-personalens "Smörgåsbord".

Text:
Charlotte Christoffersen
redaktör Pedagog Malmö
Foto:
Charlotte Christoffersen
Susan Englund, SFI Komvux Södervärn