Elva ungdomar står i en stor stentrappa.
Elva ungdomar står i en stor stentrappa.

Projektarbete för gymnasielever: FN-konferens i New York

De senaste sju åren har elever och personal från Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium i Malmö deltagit vid den årliga UNIS-UN konferensen i New York. Konferensen anordnas i FN:s generalförsamlings huvudkvarter och riktar sig till elever.

David Sellers, lärare på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium.
David Sellers, lärare på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium.

– Det är 700-800 elever som är på plats, från stora delar av världen, säger David Sellers, lärare på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium.

– Vi är för närvarande den enda svenska skolan som deltar vid konferensen. Det är sjunde året som skolan är med och femte året som jag deltar, säger David, som numer är ansvarig för skolans deltagande.

Eleverna skriver uppsats

UNIS-UN skickar varje år ut en inbjudan till Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, med en presentation av årets tema. Eleverna som går andra året skriver därefter en uppsats på svenska utifrån temat. De ska även göra en sammanfattning på engelska och en motivering.

– Uppsatserna bedöms av en kommitté bestående av personalen som åker med, och de från personalen som tidigare varit med på konferensen, säger David och fortsätter:

– Vi har även intervjuer med eleverna och så brukar vi prata med elevernas mentorer. Eleverna som blir utvalda till konferensen måste vara lugna, självständiga och ha en god social förmåga, eftersom de bor själva hemma hos värdfamiljer i New York.

Förbereda guidning

– Innan resan har skolan även möte med föräldrarna och sammankomster med eleverna.

David menar att det är viktigt att eleverna lär känna varandra lite innan resan. Eleverna delas dessutom in i grupper och får en uppgift; varje grupp ska förbereda en guidning på Manhattan utifrån förutbestämda mål.

Omslaget till konferensens arbetsmaterial.
Klicka på bilden för att komma till konferensens arbetsmaterial (PDF 4,09 MB).

– I år fick vi dessutom konferensmaterialet innan vi reste iväg. Det är bra om eleverna hinner läsa igenom det innan, förberda sig och bekanta sig med terminologin.

Lärande i New York

Eleverna och lärarna har ett intensivt schema för att ta vara på lärandemöjligheterna som New York erbjuder.

– Första dagen inleds med elevernas guidade turer. Vi hinner inte med alla guideturer på en halvdag, så de återupptas igen efter konferensen. På eftermiddagen samma dag har vi studiebesök som är relaterade till elevernas utbildningar, säger David.

– I år följde jag textilelever på två olika studiebesök, ett var på Fashion Institute of Technology och det andra på ett college. Ett annat exempel är eleverna från Hotell- och restaurangprogrammet som besökte Waldorf Astoria, där de blev väl mottagna. Studiebesöken brukar vara mycket uppskattade, säger David.

Eleverna från Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium i en stentrappa.
Eleverna från Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium utanför New York Public Library.

Två heldagar på UNIS-UN

Konferensen, som har ett nytt tema varje år, anordnas under två intensiva dagar. Tidigare år har det exempelvis varit IT, energi, miljö och företags globala ansvar.

– I år var det ”Human Exploitation: Exposing the Unseen”. Det som diskuterades var framförallt trafficking, prostitution och barnarbete, säger David.

Han menar att det är viktigt att föreläsarna håller en nivå som eleverna kan hantera. Vid UNIS-UN deltar elever från fem kontinenter. Dessutom har konferensen en dresscode.

– Vi får ett utskick med rekommendationer kring klädval. Det är inte alla som följer dresscoden, men vi gör det, säger David.

Ämnesövergripande

David kan enkelt se hur en resa som denna fångar in lärmiljöer från många olika ämnen.

– Konferensen är självklart huvudmomentet för resan och samhällskunskapen blir betydande i och med den. Men det är många andra bitar som inkluderas. Förberedelsearbetet med uppsatsen inkluderar svenska. Väl i New York får eleverna använda sin engelska, de lär sig om den amerikanska kulturen samt värdfamiljernas, de kan ha andra kulturer än den amerikanska.

Två av eleverna sitter i FN:s generalförsamling.
Två av eleverna från Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium inför en dag i generalförsamlingen.

David berättar att eleverna även måste ha koll på geografin och historia för att hålla de guidade turerna.

Efterarbete

Väl tillbaka på skolan blir eleverna som deltagit vid UNIS-UN ambassadörer av projektet, och får i uppgift att skapa intresse för nästa års konferens.

– Det brukar vara trötta men exalterade elever som återvänder till Sverige. De håller sedan bland annat presentationer för klasser och lärargrupper, säger David och fortsätter:

– Efterarbetet är något som vi planerar att utveckla ytterligare. Nästa år kommer tvåorna ha egna datorer, eftersom det är en ny 1-till-1 satsning i de klasserna. Det kommer att underlätta synliggörandet av deras deltagande, både på plats och efteråt, säger David.

Finansiering och inbjudan

Skolan löser finaniseringen av resan och konferensen olika från år till år. Ibland har de sponsorer, det händer att skolan kan gå in och stå för en del av kostnaden och ibland finns även Malmö stad som finansiellt stöd.

– Vi har ett maxantal på 12 deltagande elever. Ibland är det något färre som kan delta, det beror på hur finansieringen ser ut, säger David.

– Om ni önskar få en inbjudan till konferensen kan det vara lite svårt. Men jag rekommenderar att ni i så fall kontaktar UNIS-UN, avslutar David.

 

Text: Sara Arildsson
Bilder: Sara Arildsson & David Sellers