Gå direkt till innehållet
Man föreläser framför projicerad presentation

Puentedura: Lär djupare med datorns hjälp – inte snabbare

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Den amerikanske skolforskaren Dr. Ruben R. Puentedura har varit på turné från norr till söder i Sverige. Med anledning av att många svenska kommuner satsar på en dator till varje elev, är intresset stort för Puentedura och hans teorier. Det är just kring skolors datorsatsningar som Puentedura har forskat. Den 21 november var han i Malmö och talade för lärarna på blivande Nya Malmö Latin* samt andra intresserade Malmöskolor.

Erfarenheter från Maine

I delstaten Maine , USA, påbörjade man för snart 10 år sedan en satsning kallad MLT,  Maine Technology Initative, som innebär att elever utrustades med egen dator. Idag har delstatens middle schools (11-14 år) och high schools (14-18 år), totalt ca 70 000 elever i olika skolor, egna bärbara datorer som verktyg för lärandet.

Skiftande 1-1-resultat i Maine

När Dr Ruben Puentedura studerade en-till-en-satsningen i Maine såg han att vissa skolor lyckades bättre än andra. Det handlade helt enkelt om hur lärarna designade uppgifterna och lärprocesserna för eleverna. För att synliggöra detta skapade han SAMR-modellen som står för Substition, Augumentation, Modification och Redefinition. Puentedura menar att man måste ha rätt syfte för att utrusta varje elev med en egen dator; att de ska lära djupare inte snabbare. ”-Vi vill alla att eleverna ska bli bättre på att tänka matematiskt – inte att räkna snabbare.”

Ett verktyg – ingen metod.

Puenteduras SAMR-modell är ingen pedagogisk metod. Det är mer ett verktyg för reflektion och en guide för hur man som pedagog kan designa uppgifter och lärprocesser. I Sverige är Falkenbergs kommun en av de första kommunerna som började med en dator till varje elev, (år 2007). Där har man i samband med fortbildning av lärarna använt sig av Puenteduras SAMR-modell. Läs mer om  Falkenberg kommuns en-till en-satsning.

Tekniken bidrar till att transformera uppgifter och lärprocesser.

Puentedura förklarade sin SAMR-modell genom att börja nerifrån (se bild överst). De två nedersta nivåerna, Substituion och Modification, kallar han för grundnivån De representerar endast en teknisk funktionell förbättring (enhancement). De två översta nivåerna, Modification och Redefinition, representerar en nivå då pedagogens design av uppgifter och arbetsprocesser verkligen drar nytta av   teknikens möjligheter (transformation). Resultatet blir ett djupare lärande hos eleverna.  Eleverna är med och skapar sin egen förståelse av ett kunskapsområde.
Puentedura påpekar att de uppgifter man skapar för eleverna inte alltid behöver befinna sig på omdefinieringsnivån. Man får lov att hoppa mellan de olika stegen beroende på vilken vilken typ av uppgift man tänker genomföra. Ibland kan det vara mer passande att befinna sig på de lägre och grundläggande nivåerna.


SAMR-modellens olika steg

– Substitution / Ersättning
Ingen förändring. Vi gör samma saker som tidigare skillnaden är bara att vi gör det med ny teknik. Det blir ingen funktionell förbättring av lärandeprocessen eller undervisningskontexten.
Exempel:
Datorn som ordbehandlare eller för att läsa E-bok. I dessa två fall är datorn bara en ersättning för en annan teknik och tillför inte lärandet något. Eleverna blir inte bättre på att skriva eller att läsa bara för att de gör det på datorn.

 – Augmentation / Förbättring
Tekniken fungerar som direkt ersättning för andra verktyg men bidrar till att skolarbetet kan effektiviseras dock fortfarande utan förbättring av lärandeprocessen eller undervisningskontexten.
Exempel:
Eleven kan med datorns hjälp skicka sin skrivna text till läraren. Eleven kan med talsyntes få texten i sin e-bok uppläst. Eleven kan göra understrykningar och anteckningar som sedan kan exporteras till ett annat dokument. Men fortfarande handlar det bara om en teknisk förbättring. Själva uppgiften och lärandeprocessen har inte förändrats.

– Modification / Förändring
På denna nivå bidrar tekniken med möjligheter som gör att läraren kan designa uppgifter och lärprocesser för eleverna på ett annat sätt. Nu används tekniken för ett socialt lärande. Uppgiften har förändrats så att eleverna blir bra på metalärande, att de ska lära om sitt eget lärande. De ska bli medvetna om hur de lär, förstår och tänker. De ska ska också bli medvetna om hur andra lär, förstår och tänker. Automatiskt gör de reflektioner kring detta vilket vilket de applicerar på sig själva och som i sin tur påverkar deras egna lärande.
Exempel:
Eleven använder datorn för att på gemensamma digitala ytor samarbeta med varandra. T.ex. dela understrykningar och anteckningar med varandra. Det individuella skrivandet och läsandet har nu blivit en social aktivitet där man utbyter erfarenheter, tankar och åsikter om det de läst i t.ex. e-boken.

– Redefinition / Omdefiniering
Tekniken möjliggör skapande av nya uppgifter och arbetssätt som tidigare var omöjliga att genomföra. Det innebär att nya arbetssätt införs. Eleverna ökar sin samverkan med andra, konstruerar och uppfinner. Det är nu en påtaglig utveckling i lärandet börjar hos eleverna. På denna nivån har uppgiften utformats så att eleven försätts i positionen att själv bli läraren. Slutuppgiften är att de för någon annan, utanför skolan, ska förklara det de har lärt sig. Någon som befinner sig på annan plats. På denna nivå omsätter eleverna det material de har tagit del av till något nytt.
Exempel:
Datorn används av eleverna för att ta in omvärlden och nå ut till omvärlden. Med hjälp av verktyg som bloggar, wikis, skype m.m. kan eleverna förmedla sina kunskaper, och omvärlden kan ta del av och även ge respons tillbaka.

SAMR applicerad på olika ämnesområden och tekniska verktyg.

Som en god pedagog repeterade Puentedura de olika stegen i SAMR-modellen ett flertal gånger och varje gång inom ett nytt ämnesområde; matematik, NO, historia (se inbäddat bilspel ovan). De olika stegen illustrerades också med olika tekniska verktyg.

Omdefiniering av lärandet – entreprenöriellt lärande.

Som åhörare associerade jag till ett annat skolutvecklingsområde här i Sverige – det entreprenöriella lärandet. I alla exempel handlade nämligen Puenteduras omdefinieringsnivå om att uppgiften/uppgifterna till eleverna var utformade så att det var en utväxling och kommunikation med samhället. Detta ligger helt i linje med tanken om entreprenöriellt lärande. Puentedura avslutar med att om vi använder teknikens möjligheter väl så har våra elever en ny värld att utforska samtidigt som de kommer att lära sig mer om sitt eget lärande.

Puentedura presenterade även den intressanta TPCK-modellen skapad av Mishra & Koeler. De menar att det är i skärningspunkten mellan pedagogik, ämnesinnehåll och teknologi som den största potentialen för pedagogen finns.

 

Länkar:
Dr Ruben R. Puenteduras webbplats: http://hippasus.com
Podcasts med Puentedura: http://tinyurl.com/aswemayteach
Videoklipp från TV4 Nyheterna Västerås: http://bit.ly/vontzR
Videoklipp med Puentedura, IKT Piloten, Mölndal: http://youtu.be/ezQ0C_pqVl0
Intervju med Puentedrua, Center för skolutveckling, Göteborg: http://youtu.be/k_hpPZl8wn8

 

//
Text & foto
Charlotte Christoffersen
Red. Pedagog Malmö

grey_line_750

Övriga artiklar hos Pedagog Malmö  från Pedagogisk Mötesplats Nya Malmö Latinskola:
3 oktober 2011: Stigendal: Världen i Malmö och Malmö i världen.
7 november 2011: Westerlund – Strategiskt Entreprenöriellt lärande.
21 februari 2012: Renman -Röd matta för svenska skola inför 21:a århundradet.
12 mars 2012: Gärdenfors: Motivation och förståelse är viktiga för lärandet.
23 april 2012: Liedman
7 maj 2012: Gunnarsson: Samhällsförändringar, våra barn och digitala medier.

 

* ”Pedagogisk Mötesplats” är en föreläsningsserie för de lärare som ska ingå i nya Malmö Latinskola – Malmös nya kreativa center, platsen där vi ska samla unga, kreativa gymnasieelever. Det har även varit möjligt för andra lärare i Malmö att anmäla sig till föreläsningarna.

 

 

2 Kommentarer

 1. […] Artikel på ”Pedagog Malmö” Share this:TwitterFacebookLike this:GillaBli först att gilla denna post. […]

 2. Hej!
  Det finns en del förvirring kring vad som faktiskt är forskning kring en till en-satsningar och vad som är utvärdering av olika satsningar. Puenteduras har förvisso en hel del tips att ge om vad man kan göra när eleverna har en dator var men han gör det som företrädare för sitt eget företag. Det har precis kommit ut en artikel skriven av en forskarstuderande i Sverige där han går igenom de forskningsbaserade artiklar/böcker som skrivits om 1-1 sedan 2005. Länk till artikeln;
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X11000509
  Det finns även en intervju med honom där han pratar om skillnaden mellan forskning och utvärdering bl.a.;
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=4757610&play=3530514&playtype=Ljudklipp
  Anna-Lena Godhe,
  forskarutbildadlärare

 3. […] finns en kort, bra sammanfattning av hans arbete, skriven av Charlotte Christoffersen på Pedagog Malmö. […]

 4. […] Men när ni ska implementera datorerna hos era elever, eller, framförallt till lärarna är Puenteduras presentation av de fyra olika stegen enligt SAMR-modellen intressanta. […]

 5. […] med word/pages. Se exempel på en omdefinierad lektion här. Läs mer om Dr Ruben R Puenteduras SAMR-modell. Share this:TwitterFacebookLike this:GillaBli först att gilla denna post. Det här inlägget […]

 6. […] tilltalade mig mest är att Lena lyfte fram lärplattan i förhållande till läroplan, skollag och Puenteduras SAMR – modell. Ingen teknik utan tanke – var något som jag fastnade för! Hur använder jag lärplattan […]

 7. […] Du kan läsa lite om SAMR modellens olika steg (som inte ska ses som en “trappa”) på Pedagog Malmös […]

 8. […] http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/artiklar/puentedura-malmo/ Share this:TwitterFacebookGillaGillaBe the first to like this. Det här inlägget postades i Uncategorized av ylkabloggen. Bokmärk permalänken. […]

 9. […] amerikanske skolforskaren Ruben R. Puentedura har studerat en tioårig IT-satsning i delstaten Maine, där alla elever fått varsin dator. Han […]

 10. […] arbetet med IT och datorer som elevernas främsta lärverktyg. Vi ska gå från ersättning till omdefiniering, allt enligt […]

 11. […] Länk till sidan Dela det här:TwitterFacebookGillaGillaBe the first to like this. […]

 12. […] om SAMR här. SAMR, TPCK in context Malmo 21 nov 2011 from pedagogmalmo Dela det […]

 13. […] – Redefinition / Omdefiniering Tekniken möjliggör skapande av nya uppgifter och arbetssätt som tidigare var omöjliga att genomföra. Det innebär att nya arbetssätt införs. Eleverna ökar sin samverkan med andra, konstruerar och uppfinner. Det är nu en påtaglig utveckling i lärandet börjar hos eleverna. På denna nivån har uppgiften utformats så att eleven försätts i positionen att själv bli läraren. Slutuppgiften är att de för någon annan, utanför skolan, ska förklara det de har lärt sig. Någon som befinner sig på annan plats. På denna nivå omsätter eleverna det material de har tagit del av till något nytt. Exempel: Datorn används av eleverna för att ta in omvärlden och nå ut till omvärlden. Med hjälp av verktyg som bloggar, wikis, skype m.m. kan eleverna förmedla sina kunskaper, och omvärlden kan ta del av och även ge respons tillbaka. (källa: http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/artiklar/puentedura-malmo/) […]

 14. […] med Puentedura: http://tinyurl.com/aswemayteach Fyllig artikel om Puenteduras besök i Malmö: http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/artiklar/puentedura-malmo/ Intervju med Puentedura, Center för skolutveckling, Göteborg: http://youtu.be/k_hpPZl8wn8 Rate […]

 15. […] See on Scoop.it – IKT i UtbildningSee on webapps2.malmo.se […]

 16. […] Et god utgangspunkt for en refleksjon over hvordan man bruker teknologi i pedagogisk praksis Share this:ShareTwitterGoogle +1FacebookLik dette:Like Laster… Kategorier: Uncategorized Stikkord: p Kommentarer (0) Tilbaketråkk (0) Legg igjen en kommentar Tilbakesporing […]

 17. […] kring didaktik och IKT i klassrummen kan man läsa mer på länkarna som följer.Flera länkar:http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/artiklar/puentedura-malmo/http://mkoehler.educ.msu.edu/tpack/what-is-tpack/En föreläsning som är värd att se är en […]

 18. […] Ruben Puentedura har forskat kring skolors datorsatsningar och såg att det var olika från skola till skola i hur de lyckades. Eftersom många svenska kommuner nu satsar på 1:1 modellen, blir Puenteduras teorier intressanta. Han menar att det viktigaste för att lyckas är att vara medveten om hur lärprocesserna och uppgifter läggs upp samt vilket syfte de har. Vidare säger han att: ”syftet är ju att de ska lära sig djupare-inte snabbare”. Puentedura har utvecklat ett verktyg, SAMR-modellen. Detta är ett verktyg  och en guide för pedagoger i hur de kan skapa reflekterade lärprocesser. Läs mer på bloggen Pedagog Malmö! […]

 19. […] store gurun är Puentedura. Vill du veta mer kolla in följande länk http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/artiklar/puentedura-malmo/ Share this:TwitterFacebookGillaGilla Laddar… Uncategorized Lämna en […]

 20. Jo, nog finns det skäl att vara kritisk mot Puentedura och SAMR, inte minst för att den marknadsförs så hårt som forskningsbaserat, vilket den alltså inte är. Det är enligt mig helt okey med beprövad verksamhet – man kan inte forska ihjäl alla goda idéer innan de kan prövas. Men då skall man också kunna stå upp för saken och säga som det är. Om detta skriver jag här: http://www.fleischer.se/blogg/2013/08/26/3-problem-med-samr-modellen/

 21. […] SAMR-modellen, Dr Ruben Puentedura […]

 22. […] Latinskola: 3 oktober 2011: Stigendal: Världen i Malmö och Malmö i världen. 21 november 2011: Puentedura: Lär djupare med datorns hjälp – inte snabbare. 21 februari 2012: Renman: Röd matta för svenska skola inför det 21:a århundradet. 12 mars 2012: […]

 23. […] Pedagog Malmö om SAMR […]

 24. […] KÄLLOR Prezi med exempel Pedagog Malmö om SAMR Ruben R. Puenteduras […]

Kommentera

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade med *

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och användarvillkor gäller.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar grundskoleförvaltningen i Malmö stad följande information om behandlingen av dina personuppgifter som sker när du väljer att kommentera artikel eller videoinslag på Pedagog Malmö. Läs mer här!