Rund vit cirkel på asfalt där det står tre i rad.

Planerade rastaktiviteter på Holmaskolan

Mikael Mårtensson brinner för rasterna. Som elevassistent på Holmaskolan ser han hur rastens aktiviteter kan vara avgörande för resten av dagens lektioner. En bra rast genererar i en bra lektion med fokuserade elever.

Man har klättrat upp i klätterställning.
Mikael Mårtensson, elevassistent och rastaktivist på Holmaskolan.

– Det är stor del lektionstid som försvinner i mängden av alla konflikter elever emellan, säger Mikael. Det kan skolor ändra på genom att satsa på planerade och strukturerade rastaktiviteter.

Rastaktivist med fokus på aktivering

Mikael kallar sig själv för rastaktivist och som rastaktivist vill han väcka insikt om vikten av raster utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Tillsammans med eleverna på skolan har Mikael skapat rutiner i leken för att främja lärande och språkutveckling. Med en bakgrund som pingistränare för barn har han många ess i rockärmen för hur han ska motivera och stimulera elever till meningsfulla aktiviteter, vilka minskar konflikter och stärker elevernas lärande. Mikael planerar idag rastaktiviteterna på sin ställtid eller på sin fritid, men han hoppas på att få avsatt tid för att kunna utveckla sina idéer.

– Jag har själv tagit initiativet, berättar han. Som lärare och rastvakt behöver man hela tiden ha ögonen utåt för att förebygga och upptäcka mobbning. Som rastaktivist med fokus på just aktivering skulle lärarna kunna få mer tid över för undervisning.

Spontana aktiviteter skapar möten 

Som elevassistent är Mikael ute varje rast och deltar i leken. Eleverna vet vem han är och flockas gärna runt honom. Något som han har dragit stor nytta av för att hitta konstruktiva och meningsfulla aktiviteter.

– Alla barn tycker om när en vuxen är med och leker, säger han.

Många aktiviteter sker spontant. Mikael hojtar till på skolgården med frågan om vem som vill vara med. Elever från olika klasser blandas i leken och möts över gränserna. Dagliga lekar som ”King Out” och ”Alla tar” har fått ett mål och en tydlighet.

– Jag har bland annat satt upp regler för King Out som gäller för alla, berättar han. Ska vara man vara och spela är det de reglerna som man ska följa. Det här i sin tur har minskat konflikterna för alla följer samma regler.

Samarbete och turtagning

Mikael tycker att det är viktigt med material men det behöver inte vara mycket. Bollar, hopprep och egenproducerade styltor kan räcka långt för att sysselsätta eleverna under rasterna, och träna både samarbete och turtagning. Mikael har fria tyglar att beställa saker för aktiviteter men ser både naturen och återvinning som material. När intervjun görs är han och eleverna i full gång med att bygga en kiosk på hjul av lastpallar som de har tiggt till sig från vaktmästaren. Tanken är att kiosken ska rullas ut på rasterna för eleverna att leka i. Eleverna har hamrat och spikat och målat, allt under översyn av Micke.

– Planen är att kiosken ska bli klar idag, säger han och berättar om hur roligt eleverna tycker att det är att jobba med vuxensaker såsom hammare och spik, och hur stolta de är när de har fått göra det.

Rund vit cirkel på asfalt där det står tre i rad.Skapa tillsammans

För att få den färdig har Mikael och eleverna byggt på både raster och på fritidshemstid. Mikael ser skola och fritids som ett heldagslärande. Det som stärks på förmiddagens raster har även eleverna och personalen nytta av under eftermiddagens verksamhet.

– Att skapa tillsammans med eleverna är väldigt tacksamt och gynnsamt, säger Mikael och trycker på elevernas delaktighet. Barn är mer rädda om något om de har tillverkat något själv.

Arbetet med kiosken har även inneburit turtagning, samarbete, matteträning och språkutveckling. Innan de började bygga pratade Mikael och barnen om ord och begrepp för det som skulle göras. Man pratade om verktygen. Eleverna fick sätta ord på vad en hammare är, vad en spik eller skruv är och vad som är skillnaden. Genom att mäta och sätta ihop delar kom matematiken in. Något som Mikael hoppas på kommer att förstärkas genom leken. Någon måste ju handla och sälja.

Tillsammans med eleverna har Mikael organiserat allt lekmaterial i lekboden. Eleverna har fått sätta upp skyltar och hjälps åt med att hålla ordning.

– Eleverna vill ha ordning och genom att hjälpas åt att hålla ordning skapas en vi-känsla, menar Mikael.

Kompissol och tre i rad

Likaså har de målat markeringar på skolgården för luffarschack och tre i rad som går att spela med gula och röda konor. En stor gul sol med ordet kompis lyser dessutom med sin närvaro på skolgården. Den här är tänkt att fungera som dragplåster Målad sol på asfalt där det står kompis i mitten.för elever som inte har någon att leka med. Man ställer sig helt enkelt i solen om man vill leka.

Närvarande vuxen

För Mikael är det självklart med leken som pedagogisk resurs för Holmaskolans elever. Många av eleverna har inte fått leka tillräckligt och växer upp för fort. Mikael ser som det som viktigt att vara närvarande vuxen. Han vill att eleverna ska känna att han kan dyka upp närsomhelst och varsomhelst. Varje morgon möter han upp elever vid grinden och när det är dags för rast försöker han vara först ut på plan.

– Det är viktigt att jobba nära eleverna, avslutar han. Det man ger, det får man. Kanske inte direkt men så småningom. Det är så viktigt att ingen känner sig rädd för rasten. Alla ska kunna känna glädje över att gå ut på rast.

Text och foto: Marina Walker