Man står framför vägg full av målningar.

Rektorn som vill lyfta elevernas egna textproduktion

Mats Tevérus är rektor på Mariaskolan i Malmö. Han vill att traditionella läromedel ska vara mindre viktigt i undervisningen och att elevernas texter ska få få större betydelse.

Fakta om Mariaskolan.– Vi har en tendens att tro på allt som står i tryckta böcker. Läroboken blir lätt världen för barnen och att det är den man ska kunna. Jag vill på ett tydligt sätt bygga in det här med källkritik i systemet. Om eleverna tidigt får erfarenhet av att det står olika i böcker om samma ämne blir det lättare att förstå källkritik, säger Mats Tevérus, rektor på Mariaskolan.
Mats vision är att Mariaskolan ska använda sig av läromedel som bestäms gemensamt av lärare och elever. Han vill också att elevernas produktioner ska ha mottagare och att de ska återanvändas som läromedel. Elevernas textskapande ska inte bara vara för läraren och för att de få ett omdöme eller betyg.

Elevmaterial publiceras och visas upp för mottagare

Utdrag från Mariaskolans årsbok.
Utdrag från Mariaskolans årsbok

Material som eleverna producerar hamnar på skolans webbplats. Det mesta är bara tillgängligt för skolans elever och för föräldrar, men en del publiceras även publikt. Att eleverna kan dela sina arbeten till föräldrar och kamrater tror Mats är viktigt för motivationen.
Elevernas texter har också mottagare hos skolor i Polen,Vietnamn och Marocko som Mariaskolan har utbyte med. Då får texter skrivas eller översättas till engelska och franska.
Nytt för i år är att elevmaterial ska publiceras i skolans årsbok. Istället för att bara vara en fotokatalog kommer den att innehålla ett urval av årets elevarbeten. Dels från enskilda elever, dels av del hela klasser.

Redovisa på många olika sätt

Mats berättar att lärarna har i uppdrag att arbeta fram en plan för hur eleverna ska ges möjlighet att redovisa på många olika sätt. Elevernas material ska ha ett syfte och en mottagare.
– Det vanligaste är att du redovisar genom ett prov. Vi är så klart ett sorteringsinstrument för framtida utbildning. Men det finns ju hur många sätt som helst att redovisa på, som t.ex. bild, film, teater, drama, musik, sång och alla digitala hjälpmedel, säger Mats.
Redovisningsformen ska avancera för varje årskurs, och alla elever ska till slut ha provat på alla redovisningsformer. På så sätt lär de sig vad som fungerar bäst för dem själv.
– Några elever känner kanske att deras grej är att stå upp och berätta, medan andra tänker att det är hemskt. “Men om jag får spela in något i förväg och sedan redigera, då blir det jättebra, för då har jag full koll på vad som händer och jag behöver inte synas så mycket”, förklarar Mats.
Eleverna ska också prova på att tala inför en större livepublik. Efter en redovisning för klassen kan några få redovisa på skolans storsamling med en publik på 80-100 personer.
– Då är det en stegring till. Någon tycker att det är jätteotäckt och andra tycker tvärt om. Men har man aldrig gjort det så vet man inte det.

Förstärkning av skolbiblioteket

Utdrag från Mariaskolans årsbok.
Utdrag från Mariaskolans årsbok.

När Mats tog jobbet som rektor på Mariaskolan för knappt ett år sedan handlade styrelsens uppdrag delvis om att föra pengar från administration och byråkrati, till eleverna. Han menar att användningen av av traditionella läromedel och fyller-i-böcker kräver väldigt mycket energi och pengar.
De pengar som sparas in på på administration ska istället gå till läromedel och till inköp av medier till skolbiblioteket. Det kan handla om både böcker och olika digtala medier, som t.ex. talböcker. Så snart lärare och elever önskar medier inom ett visst ämne ska det finnas pengar till det. Biblioteket på skolan håller på att utökas och ska över sommaren flytta till en större och mer central belägen lokal på skolan.

Lärarna är organiserade i ämnesgrupper

Sedan Mats började som rektor har han organiserat lärarna i ämnesgrupper som träffas var 14:e dag. Deras uppdrag är inte att bara att diskutera ämnet för sin klass utan i ett perspektiv från förskoleklass till åk 9. Det finns två förstelärare på skolan som stödjer dessa processer.

Tydliga ämnesplaner utarbetas

Diskussionerna ska resultera i en verksamhetsplan med tydliga ämnesplaner. Där ska lärarna skriva in vilka läromedel vi ska använda, hur eleverna ska redovisa och hur ämnena kan fungera som draghjälp. Det är också något som vi diskuterar; Vad kan vi har för draghjälp av de andra ämnena? Vad är det för draghjälp de behöver av oss?
Syftet med ämnesgrupperna är också att uppnå likvärdighet mellan klasserna. Mats säger att det finns massor av goda idéer bland personalen men att man har kommit olika långt. Ämnesgrupperna är en forum där lärarna kan träffas “kittla” varandra i olika frågor.
Mariaskolans fasad.

Text & foto:
Charlotte Christoffersen