Två flickor och en lärare framför skolan.

Rosengårdselevers texter om att börja högstadiet

Eleverna i åk 6 på Rosengårdsskolan har djupdykt i skapandet av texter, och kryddat dem rikligt med beskrivningar. Under en månad har de arbetat med narrativa texter under rubriken ”Min första dag i årskurs 7”.

– Eleverna har formulerat tankar om hur livet i åk 7 kan bli. Texterna speglar också deras stolthet över Rosengårdsskolan, vilket gör mig så glad. Jag har gråtit och skrattat, jag blir så stolt över våra elever, över skolan och över det som förmedlas i texterna, säger Sofie Nilsson, lärare i svenska och SO på Rosengårdsskolan.

Arbetet inleddes efter eleverna i åk. 6 hade gjort de nationella proven. Resultaten visade att de hade ett stort behov av att öva på gestaltande beskrivningar. Sofie påbörjade därför ett arbete där eleverna fick fördjupa sig i berättande texter.

I uppgiften fick eleverna välja mellan rubrikerna ”Min nya skola” eller ”Min första dag i årskurs 7”. Skriftligt fick de fundera på hur det kommer att kännas, se ut och vilka tankar som finns under morgonen den första skoldagen i åk 7. Texterna skulle vara en till två A4-sidor. Berättelserna skulle beskriva en del av morgonen innan den första lektionen. Det kunde t.ex. vara när de sitter på bussen till skolan, när de står på skolgården eller kanske minuterna innan läraren öppnar klassrumsdörren.

Ny skola och ny klass

Zehraa och Dene går båda i sexan på Rosengårdsskolan. Redan innan de fick uppgiften hade de funderat kring den första dagen i sjuan. Att börja på högstadiet betyder både ny skola och en ny klass.

– Först var det svårt, men när vi väl kom igång med uppgiften var det roligt, säger Dene.

– Det känns både bra och dåligt att börja sjuan. Det känns tråkigt att lämna klassen, säger Zehraa.

– Det ska bli kul att träffa nya vänner, samtidigt som det känns sorgligt att skiljas från klassen. Vi har känt klassen jättelänge, säger Dene.

I grupp, i par, enskilt och kamratrespons

Sofie framför Rosengårdsskolan.
Sofie Nilsson, lärare i svenska och SO på Rosengårdsskolan.

Sofie berättar att de har arbetat med narrativa texter på många olika sätt; gemensamt på tavlan, i grupper, i par och enskilt. Eleverna har fått utveckla texterna, göra om och bygga ut.

– Vi har arbetat i Drive och eleverna har gett varandra kamratrespons och feedback. Jag gjorde en egen modelltext till eleverna som inspiration och har även använt texter från Skolverket, säger Sofie och fortsätter:

– Elevernas färdiga texter har publicerats på vår blogg. De blev klara olika snabbt. Texter som publicerades blev också förebilder och inspiration för de elever som inte hade skrivit klart ännu. Att publicera i bloggen medför också att andra människor läser och kommenterar texterna. Kommentarer och beröm fungerar verkligen som en morot.

Avslutningsvis berättar Sofie att de kontinuerligt har arbetat med cirkelmodellen i svenska och SO, något som helt klart har varit en framgångsfaktor.

Läs gärna elevernas texter på bloggen. Texterna finns under etiketten ”Min första skoldag i åk 7”.

Text och foto: Sara Arildsson