Elever med bandyklubbor sitter i idrottshall.

Coachar och motiverar eleverna

Som ansvarig för “Motivationslyftet” på Malmö Idrottsgymnasium är det Annika Kroons uppgift att organisera arbetet tillsammans med skolans mentorer. Syftet med motivationslyftet är att eleverna med hjälp av hållbara verktyg, strategier och tydliga målbilder ska utveckla sitt självledarskap på alla arenor.

– Mycket handlar om varför eleverna agerar på ett visst sätt och hur de ska gå vidare och lösa det.

Annika Kroon, förstelärare, biträdande rektor och ansvarig för mentorerna på skolan, beskriver det som att hon antar en mer coachande roll när hon en gång i veckan går igenom de olika modulerna i utbildningspaketet Motivationslyftet. Tanken är att eleverna ska lära sig reflektera över sig själva och prioritera i en ofta stressig vardag med både studier och träning.

– Ofta presenterar jag en teori kring motivation, till exempel hur hjärnan fungerar rent hormonellt. Sedan får eleverna individuellt fundera kring situationer då de känner sig omotiverade. De reflekterar över vad de gör istället och varför. Går därefter vidare till vad de borde göra och om det är något som hindrar dem från att göra det.

LÄS MER: Leda för att öka elevernas motivation och uthållighet

”Inte bara löst prat”

Efter det arbetar de i par och presenterar sina tankar och idéer för varandra innan det blir återkoppling i helklass.

– Tanken är att den man pratar med ska komma med förslag på vad du kan göra. Därefter lägger du upp en handlingsplan och bestämmer dig för när du ska börja. Så det inte bara blir löst prat, utan att man bestämmer sig för en förändring, säger Annika Kroon.

Den första modulen handlar mycket om att eleven ska komma underfund med och analysera sig själv, sina egna värderingar och förhållningssätt – och att komma till insikt om de kan och vill påverka dessa.

– Arbetet med värderingar lägger grunden inom Motivationslyftet. Materialet är uppbyggt så att det är en progression i arbetet; när vi pratar om motivation kopplar vi tillbaka till det vi har pratat om tidigare. De personliga värderingarna och förhållningssättet återspeglar sig i ens motivation, säger Annika Kroon.

– Vad innebär det att du de här stunderna lämnar lärarrollen och blir mer av handledare med ett coachande förhållningssätt?

– För mig som handledare krävs ett nytt arbetssätt. Mitt första mål när jag får en ny grupp är att skapa trygghet i gruppen. Det är en förutsättning för att eleverna så våga prata om mer personliga ämnen. Utifrån det ställer jag som handledare öppna och utmanande frågor. Eleverna ska äga det mesta av talutrymmet. Handledaren lyssnar och ställer frågor.

Skolarbete och idrottsprestationer

Diskussionerna kring elevernas motivation handlar både om skolarbetet och deras idrottsprestationer. Annika Kroon ansvarar för tennis-, squash- och padelelever.

– Tennis är även en mental sport, så vi pratar ganska mycket om vilka

Porträttbild på Annika Kroon.

moment som är svårast mentalt sett. Hur man ska tänka om ligger under i en match för att klara av att gå vidare. Andra har problem med matten. Likaväl som man måste träna servar för att bli bra så måste man träna många mattetal. Vi försöker att dra paralleller mellan idrott och skola. En styrka inom idrotten ska också kunna utnyttjas i skolarbetet.

Efter ett halvår med Motivationslyftet tycker hon sig se hur många elever pratar med varandra om andra saker än tidigare.

– Det är ett stort värde att de vågar anförtro sig till varandra och även till mig som mentor, säger Annika Kroon.

Terminsstarten viktig

Hon menar att terminsstarten är viktig för att upplägget ska fungera.

– Vi började Motivationslyftet redan första skolveckan. Alla elever i årskurs 1 och 2 har 60 minuter schemalagd tid varannan vecka för detta ändamål. Det måste återkomma regelbundet för att ge effekt och ju fler som är involverade på skolan desto bättre. Nu är faktiskt alla elever med; på de nationella programmen, språkintroduktion och gymnasiesärskolan. Det känns väldigt kul om vi kan ha något sådant gemensamt.