Mikael Svensson, koordinator på Malmö lärlingscenter, står utanför skolbyggnaden.

Pussel med praktik i pandemitider

Ovisshet, snabbt ändrade planer och inställda arbetsplatsbesök – men också ett kvitto på att de ligger långt framme i sin digitalisering. Vårterminen 2020 liknar ingen annan tidigare period för Malmö lärlingscenter.

– Det eskalerade och blev rätt fort rätt nytt, men den digitala inkörsperioden har vi redan haft, konstaterar koordinatorn Mikael Svensson.

På Malmö lärlingscenter varvas teori med mycket tid ute i arbetslivet. När coronasmittan tog fart i landet gick även de över till distansundervisning i de teoretiska ämnena. En väsentlig del (tre dagar i veckan) av centrets program består annars av praktik på olika APL-platser – och den delen har i de flesta fall kunnat genomföras, men med vissa förändringar.

– Vissa branscher har ju varit mer utsatta än andra, som restaurang och hotell. Där har vi haft elever som tappat sina platser, men vi har försökt ordna nya. Det är företag som gått i konkurs, hotellen har ju ingen beläggning längre. När det blir mindre personal kanske de inte kan ta emot en lärling längre, säger Mikael Svensson.

Dialog med handledare på nytt sätt

Under lärlingstiden besöker yrkeslärarna vanligtvis elevernas arbetsplatser var tredje vecka och har en kontinuerlig dialog med både elev och handledare. Under våren har dessa fått ställas in på vård- och omsorgsprogrammet i och med besöksförbudet på äldreboenden.

– Yrkeslärarna har fått jobba annorlunda. Vi har sedan länge en app som heter Loopme, där lärare, elev och handledare kan kommunicera i ett slags trepartssamtal, säger Mikael Svensson.

När eleverna ska ta upp sina erfarenheter från APL-platserna sker det annars just nu på distans; veckans två teorifyllda dagar genomförs via Meet.

– Det blir en lektionssituation där istället. Vad man ska tänka på är att det här är en ganska tuff utbildning för eleverna. De läser samma kurser som man gör på ett skolförlagt yrkesprogram, men man är samtidigt ute på praktik väldigt mycket. Det är åtta timmar om dagen, de följer arbetstiderna. Det är något vi jobbar mycket med, att informera studie- och yrkesvägledare. Många tycker kanske det låter soft att vara ute på praktik, men snarare är det lite tuffare, säger Mikael Svensson.

Nytt för Sverige

Systemet med lärlingsutbildningar är relativt nytt i Sverige och drogs igång i större skala för drygt tio år sedan. I Malmö har centret varit igång sedan 2015.

– Nationellt har det ökat med 1 000-1 500 elever per år flera år i rad och allt fler företag blir medvetna om att det finns. Detta är ju en jättechans för företagen, att kunna utbilda en blivande anställd under rätt lång tid, säger Mikael Svensson.

De flesta av eleverna på Malmö lärlingscenter går direkt ut i arbete efter studenten. På senare år har det gjorts punktinsatser inom särskilda branscher. Lärlingscentret är med i det nationella pilotprojektet gymnasial lärlingsanställning.

– Det var industribranschen som drog igång eftersom de har en väldig kompetensbrist och har svårt att hitta folk. Där kan en elev gå in i en anställning och få en viss del av ordinarie lön i årskurs två och tre, säger Mikael Svensson.