Det låter som att ni är något mycket bra på spåret. Hur man kan hantera det på ett för alla inblandade bra och utvecklande sätt.
Jag har en liten undran eller kanske snarare förslag. Vad tror du om att involvera skolans skyddsombud mer aktivt i det arbetet? För att ännu snabbare fånga upp de situationer där lärarna vacklar eller knäar under bördan av oegentligheter som inträffar, men av olika anledningar inte har haft eller orkar ta sig vederbörlig tid att flagga för den situation som man befinner sig i.
Att skyddsombuden deltar i planering och utvärdering av åtgärder som sätts in för elever utifrån vilken effekt det har på lärarnas arbetsmiljösituation.