Caterina Tirone Hedgärde, SFI-lärare på Komvux Malmö.

”En källa till inspiration”

Catarina Tirone Hedgärde, SFI-lärare på Komvux Malmö, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Anna Berntsson.

– Hur arbetar du med individualisering inom Gymnasie-SFI?

– Inom SFI har vi kontinuerligt intag vilket innebär att vi tar emot nya elever så fort det blir en plats ledig i gruppen. Eftersom eleverna då befinner sig på olika nivåer i sin språkutveckling blir det helt nödvändigt att individualisera vissa delar. Vid något tillfälle i veckan får därför eleverna arbeta med olika stationer där de kan repetera t.ex. grammatiska moment. Detta kan göras på datorn via länkar på vår Kunskapsbank eller med material som jag tillhandahåller.

Eftersom jag arbetar med samma elevgrupp under hela veckan skaffar jag mig ganska snabbt en bra bild av deras behov och kan också stötta och hjälpa under lektionerna i arbetet med andra uppgifter. Elever som behöver träna extra på att tala eller skriva kan få extra uppgifter som de redovisar enskilt för mig.

– På vilket sätt kan digitala hjälpmedel användas som en resurs?

Våra elever använder dagligen digitala hjälpmedel, inte minst ordböcker och översättningstjänster. Vi har också mycket digital kommunikation. Genom Classsroom kan elever som varit frånvarande få information om vad som gåtts igenom på lektionerna och de kan göra övningar hemma. Jag lägger ut länkar till hörövningar och program som vi arbetar med i skolan. Många elever är föräldrar och i perioder är de hemma för t.ex. vård av barn och då är digitala hjälpmedel en förutsättning för att kunna följa skolarbetet. Det blir också en möjlighet för alla att repetera det som gjorts på lektionerna.

När vi läser skönlitteratur har vi stor glädje av Inläsningstjänst, då eleverna både kan lyssna till och läsa texten samtidigt.

Program som Flipgrid är en tillgång vid muntliga uppgifter och elever som av olika anledningar inte vill tala inför en grupp kan göra presentationer som bara läraren kan lyssna till. Man kan naturligtvis också låta eleverna lyssna till varandras presentationer och arbeta med elevrespons.

För att individualisera är vår Kunskapsbank ett ovärderligt hjälpmedel som ger tillgång till både filmer och övningar vilka ger eleverna möjlighet att träna vidare på egen hand.

– Vad är det bästa med att arbeta med SFI-elever?

– Det är många saker som är bra. Det känns som ett privilegium att få lära känna så många personer från olika delar av världen med så mycket olika erfarenheter i bagaget. Man blir verkligen ödmjuk inför livet och lär sig nya saker varje dag. När eleverna under relativt kort tid gör stora framsteg blir det också en källa till inspiration och min motivation ökar. Det bästa kanske ändå är att det är så mycket glädje i klassrummet och vi skrattar ofta tillsammans. Jag har alltid roligt på jobbet!

– Vem vill du skicka vidare till?

– Elisabeth Olsson , Emilia Vainonen, Eva Gonner, Lena Ennemuist, våra studie- och yrkesvägledare. Jag vill skicka vidare till dem för att jag tycker deras arbete med våra elever, som ibland står långt från arbetsmarknaden, är så viktigt. Frågorna:

– Hur arbetar ni med studie- och yrkesvägledning med Sfi-elever?
– På vilket sätt kan ni samarbeta med lärarna?
– Vilka områden tycker ni är viktiga att utveckla?