Pusselbit där det står Varje elevs bästa skola.

“Fritids ingen egen ö”

– Fritids ska vara en del av skolan, inte en egen ö, säger Anna Gullberg, biträdande rektor på Apelgårdsskolan.

Grundläraren i fritidshem är viktig och självklar för skolan som helhet – det var utgångspunkten när ledningen på Apelgårdsskolan började söka ny fritidspersonal.

– Alla som arbetar på fritids måste förstå vad det är för uppdrag de har, säger Anna Gullberg, biträdande rektor.

När Anna Gullberg började som biträdande rektor på Apelgårdsskolan för ett par år sedan fanns det inga behöriga grundlärare på skolans fritidshem – något hon tidigt bestämde sig för att försöka ändra på.

– Jag började titta på vad jag ville med fritidsverksamheten; var ska den vara om x antal år? Hur ska jag få utbildad personal till verksamheten? Hur ser ett fritidshem ut som är en framgångsfaktor för elevernas lärande? Hur får jag personalen att arbeta mot samma vision och tankar? Detta var frågor som jag reflekterade över, säger Anna Gullberg.

”Utbildning lönar sig”

Ett idogt arbete med att söka personal inleddes.

– Vi hade många annonser ute och var väldigt nitiska. Här fanns skal och ramar, men jag sökte de som ville vara med och bygga något nytt, som hade ett mindset av att vi gör det tillsammans och som gillar utmaningar. Vi pratade mycket om vilka förutsättningar vi behöver för att verksamheten ska kunna byggas upp. Det ändras allt eftersom, men jag har hela tiden varit väldigt tydlig med att utbildning lönar sig, att de som vill jobba här på lång sikt skaffar sig utbildning.

Just nu vidareutbildar sig tre personer i skolans fritidsverksamhet. Anna Gullberg beskriver en bild hon hade, en vision om hur all fritidspersonal ska ha något gemensamt att sträva efter.

LÄS MER: Från brandsläckning till pedagogik

LÄS MER: Flerspråkiga glasögon på fritids

LÄS MER: Rektorn och fritidshemmet

Måste förstå uppdraget

– Fritids ska vara en del av skolan, och ett komplement, men det ska inte vara en egen ö. Grundläraren i fritidshem och dennes kompetens, är jätteviktig för att vi ska få en helt fungerande skola. Då måste alla som arbetar på fritids förstå vad det är för uppdrag de har. Tidigare var det inte riktigt så. Nu har vi låtit två av våra grundlärare i fritidshem gå en utbildning via Skolverket som handlar om b.la fritidshemmets uppdrag. Detta har de sedan arbetat med under läsåret kollegialt under konferanstiden för fritids. Jag tog även hjälp av Jörgen Ekberg på PDM för att arbeta med pedagogiska planeringar på fritids.

Anna Gullberg beskriver hur skolan tidigare i vissa lägen ensidigt betonat leken på fritids. För att skapa en djupare förståelse för fritidsverksamheten tittade de på vilka förutsättningar som behövde finnas på plats.

– Varför är jag här? En större förståelse för vad fritidsuppdraget innebär, det är den stora förändringen. Då behövs till exempel förutsättningar för planering och samverkan. Det sattes på plats först.

Ny typ av diskussioner

Hon beskriver hur diskussionerna de haft under gruppens planeringstid på fredagar gradvis ändrat karaktär; nu handlar det mindre om schematekniska frågor och mer om pedagogik.

– En avdelning berättade att när de tidigare tog fram spel med de yngre barnen kastade de med tärningarna och pjäserna, men att de nu har övat upp det här med turodning. Att lära sig spela ett spel…och med de lite äldre barnen lät man de ta ännu mer ansvar. Jag blir ju varm i hjärtat när jag hör det. Från att man inte riktigt förstått vad fritidsuppdraget gick ut på sitter personalen i dag och pratar om vad god undervisning är och hur man ser tecken på det, säger Anna Gullberg och tillägger:

– Nu kan vi snart gå in och titta på hur vi ska få undervisningen att blomstra på fritids!

Lång erfarenhet

När hon var nytillträdd som biträdande rektor på skolan satt hon med på varje fritidsmöte, men det behovet känner hon inte längre. Den utbildade grundlärare på fritids som har arbetat kortast tid inom yrket har 18 års erfarenhet sedan tidigare, det ger en bra stabilitet och trygghet. Målet att nå full bemanning med behöriga lärare på fritids inom en viss tid har hon varit tydlig med från början.

– Alla är viktiga, både de som är utbildade och de som har personliga kompetenser. Därför har jag valt att också ha en fritidsledare i ordinarie bemanning, för vi har en del årskurs sex-elever som varit kvar på fritids. Jag valde att ta in den kompetensen, för det gör att det kommer in många olika kompetenser och alla berikar helheten, säger Anna Gullberg.

Prioriterar utifrån verksamheten

När de under det här läsåret har tittat närmare på tjänstefördelningen har hon märkt hur personalen prioriterat utifrån verksamheten.

– Jag brukar inför varje läsår fråga om vi har den bästa organisationen på fritids som verksamheten kräver. Det innebär också att vi måste börja prata om ifall det är rätt folk på rätt platser. Då har vissa kommit fram till att vi kan tänka oss att flytta till den och den avdelningen; helt plötsligt har pusslet byggts utan att jag varit så involverad, allt utifrån givna ramar. De ser en vinning i det, de gör det utifrån verksamhetens bästa…och det är jag faktiskt väldigt stolt över. Det är ett sätt att se om organisationen är mogen, att man kan börja föra de dialogerna, säger Anna Gullberg.