Kitte De Bruyn, förskollärare på Sege parks förskola, sitter på ett trädäck på förskolans gård.

“Viktigt med ställen
att gömma sig på”

En varierad utemiljö med platser där barnen också kan dra sig undan – det var en viktig aspekt när gården på Sege parks förskola anlades. Förskolläraren Kitte De Bruyns ambition är att växtligheten på gården ska inspirera året runt.

I takt med att staden förtätas får anlagda lekmiljöer större betydelse. I sin avhandling om barns utomhuslek i vardagen (“Landskapet i leken – En studie av utomhuslek på förskolegården”) pekar miljöpsykologen Fredrika Mårtensson på att gården kan vara ett viktigt “frirum” för barnen. Studien visar också att en utemiljö som är rik på detaljer och löst material gör det lättare för barnen att samarbeta.

I Sege parks förskolas upptagningsområde bor många av barnen i lägenheter och har långt till naturupplevelser i vardagen.

– De upplever inte så mycket natur, därför är det viktigt att ge de barnen en bra och spännande miljö här, säger Kitte De Bruyn, förskollärare på Sege parks förskola.

Hon har ett förflutet inom trädgårdsbranschen och var drivande när den nyöppnade förskolan i Sege park 2005 anlade “sinnenas trädgård” på förskolans gård.

– Vi vet hur viktiga doft- och smakminnen från barndomen kan vara. I sinnenas trädgård samlade vi doftande växter på en plats, som mynta, oregano och timjan. På en annan hade vi vackra och färgstarka blommor, eller växter som känns speciella att ta på som lammöron och bolltistel, säger Kitte De Bruyn.

Kitte De Bruyn, förskollare på Sege parks förskola, framför odlingarna i "Sinnenas trädgård".
Kitte De Bruyn, förskollare på Sege parks förskola, framför odlingarna i ”Sinnenas trädgård”.

Ställen att gömma sig på

När hon ska definiera hur en inspirerande utemiljö inom förskolan kan vara utformad är det inte bara leken hon betonar.

– På en förskolegård är det också viktigt att det finns ställen att gömma sig lite på, ställen där det kan ske spännande samtal, säger Kitte De Bruyn.

Hon berättar om hur de använt en stubbe till just det – runt stubben växer syrener och avskärmar platsen från omgivningen utanför tvåvåningshuset från 1930-talet.

På Sege parks förskola arbetar de olika avdelningarna med olika teman utifrån ett projekterande arbetssätt, där barnen får fördjupa sig inom olika områden som till exempel ute- och inomhusmiljön. Förra året arbetade de till exempel med ett projekt med insektshotell. Oavsett hur tillgången till en varierad utemiljö ser ut kan man med enkla medel ändå studera djur och natur, tipsar Kitte De Bruyn.

– Ibland bygger vi miljöer för insekterna i terrarium, så att vi till exempel kan följa nyckelpigorna på våren. Vi pratar om träden på hösten och samlar blad. Vill man ha ett snabbt synligt resultat med odling kan man ju lägga en ärta eller en böna i en plastficka och vattna, för att sedan se hur roten växer. Det tar bara några dagar.

Uppfräschning av utemiljön

Inom kort väntar en nödvändig uppfräschning av utemiljön för barnen på Sege parks förskolas sex avdelningar.

– Att vara växtberoende kan vara ett problem. I början satte vi växter och buskar utan något skydd runt. Det hände att barnen drog upp växter eller körde ned planteringar så att finrötterna dog. Men små staket hjälper, säger Kitte De Bruyn.

De odlar fortfarande lika mycket på förskolegården men möjligheterna att se efter växtligheten är mindre än vid starten för snart 15 år sedan.

– Nu för tiden är vi sammanslagna med andra förskolor på sommaren och det gör att man mister kontinuiteten och inte hinner vattna ordentligt.

Kitte De Bruyn poängterar planeringens betydelse för att få en levande förskolegård.

– Försök att plantera något för varje årstid. På vintern är till exempel korallkornell fint med sina röda grenar, då lägger man verkligen märke till dem. Till våren passar det ju med lökväxter.

Text & Foto: Fredrik Thunberg