Hanna Croneman står framför en tegelvägg.
Hanna Croneman sitter i urvalsgruppen och är med i arbetet med att hitta en vinnare av Malmö pedagogpris. Foto: Dahlia Naji

Så koras vinnarna av Malmö Pedagogpris

Hanna Croneman är en del av urvalsgruppen som tar emot nomineringar och motivering ni skickat in. Nu är det dags att gräva lite djupare för att kunna kora värdiga vinnare.

När hon inte sitter i urvalsgruppen jobbar hon på grundskolans utvecklingsavdelning och stöttar Malmös skolor i SVA-arbetet och med deras språkutvecklande arbete. Hon är också samordnare för musik, bild, hemkunskap, slöjd- och idrottsnätverken på Malmös grundskolor.

Hur går arbetet med att hitta en vinnare till?
– Vi i urvalsgruppen representerar de tre skolförvaltningarna. Vi är några kollegor från förskoleförvaltningen, gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen och från utvecklingsavdelningen på grundskoleförvaltningen och Pedagogisk inspiration som tillsammans läser igenom alla nomineringar. Några av oss fokuserar på grundskolan, andra på förskolan och andra på gymnasie- och vux.

–Vi väljer sedan ut ca 10 favoriter var och träffas för att diskutera varför vi valt just dessa och vad de andra i gruppen tycker. Tillsammans väljer vi ut sex-sju pedagoger per förvaltning som går vidare till nästa steg. Vi skickar då ett mail till rektorer eller skolledare på dessa skolor och förskolor – som får skicka motivation kring dessa pedagoger utifrån prisets kriterier. När vi får deras motiveringar till varför dessa pedagoger ska få priset ser vi om det uppfyller prisets kriterier. Vi väger sedan samman rektors motivering med motiveringarna som skrevs i nomineringen och väljer sedan fram tre finalister från varje förvaltning. Dessa tre presenterar vi för juryn, med en lite längre text om varje kandidat, för juryn. Juryn fattar beslut om en vinnare i respektive förvaltning, det vill säga tre vinnare varje år.

Vilka kriterier går ni efter?
– För att vinna Malmö pedagogpris ska pedagoger ha uppvisat särskild förmåga att skapa förutsättningar för lärande och bidragit till skolutveckling på vetenskaplig grund.
ALltså behöver man vara en duktig, extraordinär pedagog i klassrumment men också jobba med skolutveckling på olika sätt och bidra till något som spiller över till andra skolor.

Det är verkligen inte lätt för i motiveringarna kan det stå allt från ”han är gud” till långa utförliga svar om varför pedagogen är så bra. Därför tittar vi även på hur många nomineringar en pedagog har fått och vilka som nominerat (kollega/elev/skolledare/vårdnadshavare) och de kandidater vi tycker sticker ut skickar vi vidare till nästa steg.

Är ni någonsin oense – hur gör ni då?
– Vi har faktiskt inte varit oense – utan mycket överens – men vi får såklart argumentera med varandra om varför just ”våra kandidater” är de som borde vinna – utifrån ovanstående kriterier…

När tillkännages vinnarna?
– Det är hemliga datum – då vi åker ut och överraskar vinnarna – med ballonger, tårtor, diplom etc. Men någon gång i slutet på terminen sker det!