Pedagog Malmös redaktörer står utomhus framför ett träd.
Camilla Landin, Johanna Ravhed och Fredrik Thunberg. Foto: Kristian Ingers.

Så tycker ni att Pedagog Malmö bidrar till det kollegiala lärandet

Terminen är på väg att avslutas och Pedagog Malmös arbete går in i sommarens lunk med färre publiceringar. Det här är vårens sista artikel innan sommarlovet tar vid och med den vill vi dela med oss av vad ni som läser oss tycker om Pedagog Malmö. Mer än hälften av ni som läser oss berättar att ni på något sätt använt vår plattform för kollegialt lärande.

Vi på Pedagog Malmö vill veta vad du tycker om sajten. Därför tog vi fram en läsarundersökning och nu vill vi dela resultatet med dig. Fyller vi ett behov, inspirerar vi till lärande och bidrar vi till nätverkande när vi dagligen publicerar artiklar och blogginlägg med fokus på det pedagogiska arbetet?

Pedagog Malmö startades 2011 med flera syften. Det främsta var att sprida pedagogiska exempel och på så sätt bidra till inspiration och i förlängningen till ett kollegialt lärande. Men, hur vet vi att vi gör rätt och att vi når våra mål?

LÄS MER: Här hittar du artikeln om vår läsarundersökning. Hjälp oss att bli ännu bättre! 

Det vi vet är att vi har återkommande besökare till vår sajt, till våra sociala medier och följare av vårt nyhetsbrev. Vi når alltså ut till läsare. Når vi ut på det sättet som vårt uppdrag säger att vi ska göra?

Läsarundersökning i slutet av 2019

Vi publicerade vår läsarundersökning i mitten av oktober. Vi har i undersökningen valt att fråga specifika frågor som rör de pedagogiska yrkena, eftersom det är för dem som vi finns till. Det är relevant för oss att veta var våra läsare arbetar, på vilka förvaltningar och vad deras yrke är. Framför allt ville vi veta: Varför besöker du Pedagog Malmö? Hur ofta gör du det? Följer du oss i sociala medier? Eller vårt nyhetsbrev? Det är ganska lätta frågor att svara på.
Sedan kommer vi till frågorna som vi kan använda när vi utvärderar vårt arbetssätt: Har innehållet på Pedagog Malmö inspirerat dig i ditt arbete? På vilket sätt? Vad skulle du vilja läsa mer om?

LÄS MER: I julas sammanställde vi höstens mest lästa artiklar. Du kan läsa om dem här. 

Anledningen till varför vi vill dela svaren på läsarundersökningen med dig är dels för att vara transparenta och ärliga med vårt syfte med den, men också för att visa att Pedagog Malmö ska ha ett perspektiv som kommer från medarbetarna bland Malmös skolledare, pedagoger och övriga skolpersonal.

Hittills ser svaren ut som följande:

 • 81 procent arbetar i Malmö.
 • 49 procent arbetar i grundskoleförvaltning, 16 procent i gymnasie-vuxenutbildningsförvaltning och 12 procent i förskoleförvaltning.
 • 68 procent är pedagoger eller lärare, 11 procent är skolledare, 9 procent är utvecklingsledare eller verksamhetsutvecklare. Några är assistenter eller elevkoordinatorer och vissa är studenter.
 • Hela 63 procent besöker oss minst en gång i veckan.
 • Flest följer oss på Facebook, några tycker att vi borde finnas på Instagram.

Fler än 87 procent svarar att de inspireras av vårt innehåll. När de sedan får definiera på vilket sätt har vi fått in många olika svar, bland annat:

 • “Hjälp med användandet av bildstöd”
 • “Bra tips och idéer som man kan själva spinna vidare på. Ibland mest bekräftelse på de sakerna som görs. Önskar däremot mer npf-inlägg eftersom vi möter allt fler barn med npf i våra verksamheter och det finns för lite kunskap”.
 • “Inspirerande att läsa om hur pedagoger i Malmö arbetar och har fått mig att våga testa nya arbetssätt”.
 • “Nya idéer och inspiration”.
 • “Pedagog Malmö visar bara upp fina fasader. Jag skulle önska att man faktiskt grävde lite djupare och vågade visa det fula man identifierar och hur man ska komma till rätta med det.”
 • “Dela mera ger positiva ringar, utvecklar. Hittar bra fortbildning.”

LÄS MER: Här kan du läsa förra sommarens sammanställning av årets mest lästa artiklar och bloggar. 

På frågan “Vad skulle du vilja läsa mer om på Pedagog Malmö?” har vi hittills fått in ett femtiotal svar. De täcker in många olika delar av pedagogik och de olika verksamheterna inom skolans värld:

 • Förskola.
 • Kooperativt lärande.
 • 21st century skills.
 • Mer specialpedagogik, mer npf-inspiration eftersom det finns ojämn kunskap.
 • Ramverket i verksamheten.
 • Systematiskt kvalitetsarbete på lärmiljöer.
 • Formativ bedömning.
 • Ted-talks.
 • Mer om vuxenutbildningen.
 • Samverkan mellan professioner.
 • Forskning.
 • Fritidshemmets verksamhet.
 • Grundsärskola.
 • Skolbibliotek.
 • Språkutvecklande arbete.
 • Anpassningar.
 • Skolledare.

Vi frågade “Har innehållet på Pedagog Malmö bidragit till att du gjort något av följande?” som var en flervalsfråga:

 • 65 procent svarade “Haft samtal med kollegor om det du läst”.
 • 53 procent svarade “Prövat något nytt arbetssätt/metod/verktyg i din egen undervisning/ditt eget ledarskap.”
 • 28 procent svarade “Använt innehållet som underlag för mer strukturerat kollegialt lärande till exempel i arbetslaget”.
 • 27 procent svarade “Anmält dig till någon aktivitet i kalendern?”.
 • 15 procent svarade “Tagit kontakt med någon pedagog/skolledare/verksamhet som du har läst om i ett reportage eller i en blogg för att få veta mer”.
 • 17 procent svarade “Nej, det har inte lett till något.”

I slutet fanns det möjlighet att lämna övriga kommentarer. Läsare har bland annat skrivit: “Pedagog Malmö är en stor och viktig inspirationskälla bland annat på grund av bredden i ämnen”. “Tack för en bra pedagogisk kanal!”. “Så bra att ytan finns!”.

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi är väldigt glada över att läsare har tagit sig tid till att ge oss feedback, både positiv och konstruktiv. Med hjälp av svaren kan vi utvärdera vårt arbete och fundera på hur vi kan bli ännu bättre. Det är alldeles för lätt att hamna i en bekväm situation och tro att det man gör är rätt, men hur kan vi veta att det vi gör blir rätt? Vi kan fråga och vi har fått in en del svar. Samtidigt vill vi inte luta oss tillbaka och slappna av, utan fortsätta bidra med material, artiklar och blogginlägg som inspirerar er till att utvecklas i ert arbete. Tack för att ni tog er tid. Om du vill bidra med din åsikt i vår undersökning, klicka här.

Glad sommar!