Tre personer sitter vid bord med stödmaterialet uppslaget framför sig.
Anna Schylander, Kroksbäcksskolan, Pia Särnevång, Agnesfrids gymnasium och Daniel Skarp, Agnesfrids gymnasium.

Sex i skolan

Anna Schylander, Kroksbäcksskolan, Pia Särnevång, Agnesfrids gymnasium och Daniel Skarp, Agnesfrids gymnasium.

I slutet av augusti släpptes ett nytt, gratis stödmaterial för sex- och samlevnadsundervisning: ”Sex i skolan – organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen”. Tre malmöpedagoger; Anna Schylander, Pia Särnevång och Daniel Skarp, träffas och samtalar om materialet.

Samtalet inleds med att Linda Leveau, medförfattare till ”Sex i skolan” och projektledare för SåSant berättar lite om materialet:

Linda Leveau

– Materialet kom till för att beskriva vad god kvalitet på sex- och samlevnad är. Vi som har tagit fram det är ett nationellt nätverk. Tillsammans har vi några hundra års erfarenhet av att arbeta med sex- och samlevnadsfrågor.

De första 13 sidorna handlar framför allt om organisation, struktur och pedagogers kompetens. Sedan följer förslag på innehåll i undervisningen utifrån läroplanerna för grund- och gymnasieskolan. Materialet är också en kortfattad genomgång på hur vi kan arbeta norm- och metodmedvetet.

– Jag tror att det första kapitlet är viktigt för att lyckas. Det är tydligt att ett fungerande arbete med sex- och samlevnadsfrågor måste organiseras uppifrån, säger Anna.

Lektionsförslagen

– När jag läser lektionsförslagen för religion och svenska bekräftar de många av de frågor som vi jobbat med, tillsammans med SåSant. Vi har inte genomfört allting ännu, men vi har bl.a. pratat om normer och religionens inverkan på sexualiteten och nedärvda föreställningar. Vi har även tittat på det tredje könet och diskuterat olika aspekter på kön, säger Pia.

– Jag undervisar i bl.a. SO. När jag tittar på lektionsförslagen för samhällskunskap och religion inser jag att vi har pratat om många punkter. Men inte i historia och geografi, säger Daniel och fortsätter:

– Det finns många bra idéer och förslag i materialet. Vi får tänka om och får in fler perspektiv. Många kanske också tror att sex- och samlevnad i skolan är något annat, inte t.ex. genus, musik, religion, slöjd.

– Det är bra och roligt att modersmål finns med i materialet. Som ämne hamnar det ofta på sidan om, säger Anna.

Stöd, lokal planering och referensgrupp

Alla tre är överens om att materialet kan vara ett bra stöd. Ingen av dem tycker att det känns påtvingat att använda det i undervisningen. De tror att ”Sex i skolan” kan underlätta och medvetandegöra arbetet med sex- och samlevnad.

– Det finns en viss risk att materialet landar i knät på de lärare som undervisar i gymnasiegemensamma ämnen. Därför är det viktigt att det finns en lokal arbetsplan för sex- och samlevnad på skolan. På det sättet kan man enkelt få in karaktärsämnena, säger Pia.

– Att ha en referensgrupp med elever är också viktigt. När vi skaffade det lärde vi oss att vi hade börjat från fel håll med sex- och samlevnadsundervisningen, säger Anna och fortsätter:

– Man ska inte bli lurad att tro att eleverna kan en massa heller, bara för att de har tillgång till nätet.

Tre personer sitter vid bord med stödmaterialet uppslaget framför sig.Pedagogers kompetens

Alla tre är ense om att fortbildning för pedagoger i sex- och samlevnadsfrågor är viktigt.

– Vi har fått en hel del utbildning av SåSant. Det är så skönt med någon som kommer utifrån, som följer upp och strukturerar arbetet. Tack vare utbildningen känner jag mig mer bekväm i att svara och prata vidare kring elevernas spontana frågor, säger Pia.

– Jag hade gärna sett att materialet hade fördjupat fritidspedagogerna och fritidsledarnas roll, säger Anna.

I den bästa av världar

– Drömscenariot är att varje lärare tar sitt ansvar i sitt ämne. På min skola är det ganska nära hur vi arbetar. Men sex- och samlevnadsfrågor konkurrerar också med mycket annat, säger Anna.

– Jag skulle vilja se en förändring av attityderna i korridorerna, säger Daniel.

Samsyn och påminnelse

– Malmö stad har satsat mycket på sex- och samlevnadsundervisning. Vi vet att det inte räcker med en temadag här och där. Det är ett arbete som måste bedrivas kontinuerligt. Det är superviktigt med samsyn, säger Pia.

– ”Sex i skolan” kan både verka påminnande och visa på hur vi ska undervisa kring sex- och samlevnad. Det är inte frivilligt. Vi ska göra det. Och jag tror att materialet kan vara en fantastisk hjälp, som dessutom väcker nya idéer, säger Anna avslutningsvis.

Omslag till stödmaterialet Sex i skolan.
Klicka på bilden för att komma till materialet.

Stödmaterialet ”Sex i skolan – organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen” är framtaget av Lunds kommun, Malmö stad, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, RFSU, Stockholms läns landsting, Landstinget i Östergötland.

Foldern skickas ut till samtliga Sveriges ca 5 500 grund- och gymnasieskolor och finns att ladda ner som pdf nedan (eller om du klickar på bilden här bredvid).

Ladda ned foldern ”Sex i skolan”

 

Materialet har tagits fram av: 

Klara Abrahamsson, f.d. utbildningssamordnare, Lunds kommun
Carina Andersson, kurator, Adlongruppen, LiO
Anders Ehinger, hiv/STI-samordnare, Adlongruppen, LiO
Selina Eriksson, tidigare medarbetare på Göteborgs stad
Thérèse Juvall, skol- och utbildningsansvarig, Lafa, Sll
Christina Höckerbo Kennberg, lärare, Adlongruppen, LiO
Linda Leveau, projektledare, Malmö stad, KFSK och Region Skåne
Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning, RFSU

Samtalsledare: Sara Alfredsson, SåSant
Text och foto: Sara Arildsson