Bokomslag till Sexualitetskunskap.

Sex och samlevnad i skolan

Vad är sex och samlevnad? Det är en av frågorna som på ett mångfacetterat sätt besvaras i  ”Sexualitetskunskap – Ett stödmaterial till undervisning i sex & samlevnad, jämställdhet och likabehandling”. Det är ett nytt material med samlade erfarenheter, som släpps den 7 september. 

Pedagoger ler och skrattar.
Linda Leveau och Sara Alfredsson

Linda Leveau, projektledare och metodboksförfattare och Sara Alfredsson, processledare och lärare arbetar med att utveckla sex & samlevnadsundervisningen i projektet ”SåSant”, Centrum för Pedagogisk Inspiration (CPI). De har tillsammans med Simon Ceder författat ”Sexualitetskunskap – Ett stödmaterial till undervisning i sex & samlevnad, jämställdhet och likabehandling”.

Erfarenheter och input 

–  ”Sexualitetskunskap” bygger på SåSants erfarenheter, med stor input från pedagoger och elever. Det är viktigt för oss att materialet bygger även på elevernas röster, inte bara vuxenröster, säger Sara.

– Det riktar sig till alla pedagoger i skolan, både i grundskolan och på gymnasiet. Och det är ett erfarenhetsdokument, inte ett metodmaterial, säger Linda och fortsätter:

– Vi vill ta vara på de erfarenheter som vi har och sprida dem, så att inte hjulet behöver uppfinnas igen. Genom att använda materialet kan du utgå från det dina kollegor redan tagit fram.

Bokomslag till Sexualitetskunskap.
Sexualitetskunskap kostar 50kr och kan beställas och laddas hem från malmo.se/cpi

Vad är sex och samlevnad?

Materialet är stöd till undervisning i sex & samlevnad, lika behandling och jämställdhet.

”Sexualitetskunskap” är uppbyggt kring sex olika teman:

–       Relationer
–       Sexualsyn
–       Sex
–       Kropp
–       Informationsvägar
–       Makt

– Materialet berör även bedömning. Det handlar också om hur man på skolan kan organisera sig för att arbeta med sex & samlevnad, säger Linda.

– Innehållet är lättöverskådligt och uppbyggt i matriser, något som gör det väldigt enkelt att hitta i, säger Sara.

– Dessutom är det väldigt snyggt, säger de båda, skrattar lite och fortsätter:

– I ”Sexualitetskunskap” finns ett collage som du kan använda i undervisningen. Vi har även tagit fram affischer med nyckelord, som ska vara användbara både i lärarrummet och i lektionssalen.

Ämnesövergripande

SåSant ser vinster i att arbeta ämnesövergripande med sex & samlevnadsundervisningen.

– Det blir oftast roligare och bättre både för eleverna och lärarna, säger Sara.

– I ”Sexualitetskunskap” finns några förslag på ämnesövergripande arbeten. Men framförallt är det viktigt att knyta ämnet till vardagen. Det är viktigt och verkligt. Det går ju t.ex. att jobba med statistik kring könssjukdomar eller beräkna hur stor sannolikheten är att träffa någon att bli kär i, eller hur hållbar en kondom är, säger Linda.

– Det är viktigt att sätta ämnet i kontext och ”Sexualitetskunskap” är även kopplat till skolans ämnes- och kursplaner, säger Sara.

För de yngre eleverna tipsar Linda och Sara om att arbeta med att analysera sagor och prata om normmedvetenhet.

– Oavsett elevernas ålder är det viktigt att man utmanar sig och sina elever med nya tankar och perspektiv, säger Sara.

”Sexualkunskap” kommer både att finnas i tryckt form och som en interaktiv PDF.

– Vi vill uppmuntra till elevmedverkan, så att du i materialet kan få med t.ex. frågor från eleverna, säger Linda.

SåSant

Det har funnits kritik riktad mot just undervisning i sex & samlevnad,  bl.a. att det inte har skett i kontiniutet. Dessutom är det ofta väldigt lite sex & samlevnadsundervisning på gymnasiet. SåSant försöker hitta vägar ur detta.

– Vi har en satsning mot grundskolan. Bland annat ska ämnet Livskunskap integreras i övriga ämnen. Och vi arbetar också med fem gymnasieskolor just nu, säger Sara.

– På uppdrag av Kommunförbundet Skåne arbetar jag även med att utbilda fler nyckelpersoner. Förhoppningen är att liknande arbete som SåSant ska bedrivas i 33 kommuner i regionen. Vi vill sprida våra erfarenheter och kunskaper vidare, säger Linda och fortsätter:

– Om du behöver stöd och hjälp på din skola med sex & samlevnadsundervsining ta gärna kontakt med oss. Vi kan bl.a. hjälpa till med att se över hur organisationen och strukturen ser ut, hur ni kan arbeta innehållet och göra det ämnesövrgripande. Vi kan också ta reda på om det är någon annan skola som arbetar med samma fråga och hitta möjliga samarbeten.

– Vi har också kompetensutveckling för pedagoger, där skolämnet kopplas till sex och samlevnadsundervisningen. Det händer mycket kring frågan om sex & samlevnad just nu. Det finns många aktiva genuspedagoger runtom i Malmö och hela vår avdelning Relationer & Likabehandling är en resurs med stor bredd, säger Sara och fortsätter:

– Vi arbetar för att fler skolor ska lära av varandra. Det finns många skolor och aktiva lärare som har tänkt till kring frågan.

Releasefest

Fredagen den 7 september, mellan kl. 15-17 på Debaser i Malmö, arrangerar SåSant en releasefest för stödmaterialet ”Sexualitetskunskap”.

– Festen är öppen för alla som är intresserade. Och vi kommer att ha hemliga gäster, snittar och läsk. Vi kommer att presentera materialet lite kort och de första hundra som anländer får varsit ex, säger Sara.

– Lite senare i höst kommer även fler aktiviteter, säger Linda och avslutar:

– Det är verkligen en ynnest att få arbeta med de här frågorna!

SåSant bloggar på Pedagog Malmö.

Beställ ”Sexualitetskunskap – Ett stödmaterial till undervisning i sex & samlevnad, jämställdhet och likabehandling”.

 

Text och foto: Sara Arildsson