Händer håller upp tecknat hjärta.

Sexuell hälsa och samlevnad på Södervärn

Sfi på Komvux Malmö Södervärn satsar på en baskurs i Sexuell hälsa och samlevnad. En grupp Sfi-lärare på skolan, som ska undervisa eleverna i ämnet, har genomgått en omfattande fortbildning under de senaste tre åren.

Mujahida Hidayat, Meit Häller, Kristina Blomberg och Marie Norking vid bord.
Mujahida Hidayat, Meit Häller, Kristina Blomberg och Marie Norking i Infoteket för Sexuell hälsa och samlevnad på Södervärn. Saknas på bilden: Salwan Shaker, Joakim Dahlin, Sara Elovsson, Elisabeth Åkerberg, Ellen Nilsson, Afaf Anay och Hedeel Talib som också ingår i projektgruppen.

– Det är viktigt att ämnet kommer in i våra kursplaner, eftersom det är en mänsklig rättighet att ha tillgång till kunskap om sexuell hälsa och vård, säger lärarna.

I början av april presenterade de sitt projekt för Folkhälsomyndigheten i Stockholm, Enheten för folkhälsa i Region Skåne samt Enheten för sexuell hälsa i Malmö stad som besökte Södervärn. De fick också träffa några av eleverna som tagit del av kursen, som berättade om sina egna erfarenheter av undervisningen, vad de lärt sig och vilka fördomar de hade tidigare.

Vill bygga broar

Tillsammans har lärarna tagit fram arbetsplan och kursmål samt språkanpassat elevmaterial. Projektets mål är att öka elevernas kunskaper i ämnet genom förankring av ämnet på skolan och undervisning i Sfi-klassrummen.

– Genom att öka kunskapen hoppas vi att fördomar och myter när det gäller sexuell hälsa minskar. Vi vill bygga broar mellan föräldrar och barn, medverka till ökad trygghet och självkänsla och framförallt ökad språkutveckling, säger lärarna.

Skräddarsyr grupperna

Kursen består av fyra lektionspass om 1,5 timmar och innehåller lagar och historia, anatomi, sexuellt ansvar samt utvärdering/diskussionsforum. Två modersmålslärare ingår i projektet och kommer att undervisa på modersmål som en extra resurs.

På Södervärn har lärarna ett Infotek som bemannas i samband med undervisning, dit elever kan komma efter undervisningen och få material, ställa frågor och bli hänvisade till rätt instans.

– Det är unikt att en Sfi-skola har kommit så här långt med Sexuell hälsa och samlevnad som ämne i undervisningen, och projektet är nu inskrivet i skolans likabehandlingsplan. Vi har kvinnogrupper och mansgrupper men också blandade ungdomsgrupper och en särskild grupp med hemspråk. Det är viktigt att informationen går fram, så vi försöker skräddarsy grupperna, säger lärarna.

Barnmorskor besökte skolan 

Tidigare fick lärarna extern hjälp i form av barnmorskor som besökte skolan och informerade eleverna.

– Personal på skolan märkte tidigt att det fanns ett behov av att höja kunskapen om sexuell hälsa och samlevnad bland våra elever. Vi bjöd hit barnmorska, tolk, kurator och ordnade kvinno- och mansgrupper, säger lärarna på Södervärn

Så småningom meddelade Sociala resursförvaltningen, som sponsrat barnmorskornas besök, att det vore bättre att istället höja lärarnas kompetens i ämnet, så att de själva kan stå för undervisningen. De ville satsa på lärarna och förankra ämnet i skolans verksamhet genom fortbildning.

Engagerat samarbete 

Lärarna har under fortbildningen bland annat samarbetat med HIV-preventionen Göteborg, Noaks ark, Järva mansmottagningen i Stockholm, Olle Waller på LAFA, Fryshuset United Sisters, Apoteket och RFSU.

– Vi har lärt oss otroligt mycket och har under ett års tid undervisat flera klasser i ämnet här på skolan. Alla har engagerat sig oerhört mycket, både lärarna här i gruppen och alla våra samarbetspartner. Även eleverna har varit engagerade. De har behov av att hitta rätt ord när det gäller sexuell hälsa.

Positiv respons från eleverna 

För att kunna mäta elevernas kunskaper i ämnet har ett utvärderingsföretag, Split Vision, utarbetat ett enkätunderlag. Rapporten bygger på enkäter och intervjuer med både lärare och elever.

– Den första rapporten visar tydliga positiva effekter av vår utbildning, och responsen från eleverna har varit mycket positiv. ”Nu kan våra barn gå på sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Nu vet vi ju att det inte bara handlar om sex”, har många elever sagt efter kursen. Eleverna vågar också fråga mer nu än tidigare.

– De känner att det är okej att prata om sexuell hälsa och samlevnad, eftersom de vet att lärarna har kunskapen. Efter kursen kan de berätta och förklara vad de lärt sig för barnen och släktingarna. Kunskapen sprids och skolan blir en plattform för de här frågorna.

Spridning 

Lärarna säger att de har haft stort utbyte av andra aktörer i Sverige under de tre år de arbetat med projektet.

– Vi har lärt oss mycket, både kunskapsmässigt och praktiska övningar, och vi har haft väldigt roligt under tiden. Nästa steg i projektet är spridning, fler lärare som tar del av vårt material.

Vårt mål är att utbilda fler lärare på skolan som kan hålla i denna undervisning. Vi har också tagit kontakt med Hyllie Park Folkhögskola och Jobb Malmö Språkcafé, där vi ska hålla lektioner i ämnet. Vi hoppas dessutom att Sexuell hälsa och samlevnad blir en del i Sfi:s kursplan så småningom, säger lärarna på Södervärn.

Text och foto: Susan Englund

_________________________________________________

Projektet SåSant har också varit delaktigt i fortbildning av lärarna. SåSant är ett projekt som arbetar med skolutveckling med fokus på sex och samlevnadsfrågor. Projektet erbjuder skolor i Malmö stad processtöd och utbildning i sex och samlevnad. SåSant bloggar på Pedagog Malmö.