Tre elever sitter i stentrappa.

Sfi Ung: Man lär sig bättre när man trivs

”Fyrtio unga elever, relativt nya i Sverige, som kraftigt uttrycker att de älskar Sverige, är tacksamma över de möjligheter och den hjälp de fått under tiden här, samt att de inte har minsta önskan att återvända till sina ursprungsländer – det menar jag är ett viktigt politiskt budskap i dessa tider. Och detta från en grupp som annars är relativt tyst i den politiska debatten i samhället”, säger Joakim Dahlin, Sfi-lärare på Sfi Ung.

Sfi Ung på Pildammsskolan, i Komvux Malmö Södervärns regi, består av två grupper elever i åldern 18-25. De flesta eleverna går på studieväg 1 och har heltidsschema. Många studerar också andra ämnen på komvux, medan andra jobbar.

– Många elever har tagit stort ansvar i sina liv och börjat jobba tidigt i hemlandet. Men de är glada att få studera nu och vi har hög andel som klarar Sfi-betyg. Därmed är det också hög omsättning bland eleverna. Vi har många elever som väljer att plugga vidare och de har mål och ambitioner för framtiden. De vet att de måste studera vidare, säger Petra Metz, Sfi-lärare på Sfi Ung.

Utvärdering

I våras genomfördes en större och annorlunda utvärdering med eleverna på Sfi Ung. Elevernas utvärderingssvar väcker många känslor och tankar, anser Joakim och Petra.

– Det är vår erfarenhet att det är svårt att få fram vad eleverna tycker och känner med endast en enkät som verktyg. Hur skickligt man än formulerar den, så kommer sällan frågorna åt kärnan i det man vill fråga om. Dessutom saknar eleverna ofta språk eller energi för att svara utförligt på frågorna skriftligt. Därför bestämde vi oss för att prova en annan typ av utvärdering. Vi genomförde enskilda intervjuer med varje elev, där vi lärare agerade sekreterare och antecknade elevernas svar. Då eleverna är mer verbala muntligt och orkar berätta mer än de skriver, fick vi betydligt mer omfattande och djupare svar. Dessutom hade vi möjligheten att ställa följdfrågor.

Lärarna Petra Metz och Joakim Dahlin omgivna av Sfi Ung-elever på Pildammsskolan.
Lärarna Petra Metz och Joakim Dahlin omgivna av Sfi Ung-elever på Pildammsskolan.

Några av de svar som var mest frekventa bland eleverna på Sfi Ung:

  • Man lär sig bättre när man trivs.
  • Jag pratar utan att skämmas nu.
  • Jag har blivit mer social.
  • Energi smittar!
  • Sverige känns som mitt land nu.
  • Har lärt mig att uppskatta möjligheterna här- har lärt mig att kämpa.
  • Jag vill bara tänka framåt.
  • Mitt gamla och mitt nya liv är helt olika. Jag har levt två liv.

Elevernas röster

– Vi studerar Sfi för första gången och tycker det är bra att det finns Sfi för unga människor. Man vill ju inte vara i samma klass som sin pappa! Det är också svårt att bli vänner med äldre, de pratar inte så bra svenska, och då går man inte framåt med svenskan, bara bakåt. Vi lär oss mycket mer här. Och mycket snabbare! Vi har bra lärare här, de behandlar oss som vänner. De är bra för oss unga, säger Noor, Mohamed, Falih och Kareem som har studerat en kort tid på Sfi Ung.

Två elever vid dator.
”Det är bra att det finns Sfi för unga människor”, säger Falih och Kareem.

Karim, Aleksandra och Claudia (se bild högst upp i artikeln) har studerat på Sfi Ung i några månader nu. De har studerat ”vanlig” Sfi tidigare och kan därför jämföra utbildningarna.

– Det är stor skillnad! Ung är bättre, vi är i samma ålder och alla vill lära sig svenska snabbt. Vi har lärt oss mer svenska här. Vi pratar inte så mycket hemspråk när vi är här, utan pratar bara svenska. De äldre behöver inte svenskan lika mycket som vi. Vi måste ha svenskan för att ha en framtid i Sverige.

Högre tempo

– Här måste man ha ett högre tempo och det kräver mer energi. Vi behöver dock inte jobba med motivation här – våra elever är redan så motiverade och ambitiösa. Vi satsar också mycket på att individualisera. Det kan ibland vara tufft för oss lärare, men eleverna mår bra av det, säger Petra.

– Jag trivs otroligt bra. Att arbeta med dessa unga människor är så jäkla kul och utvecklar mig som lärare, säger Joakim.

Samarbetsparters

Sfi Ung har flera samarbetspartner, bland annat Unga Forum – Skåne Stadsmissions
verksamhet för Unga. Där erbjuder de stöd i olika processer och kontakter med myndigheter och andra aktörer. Här kan eleverna få juridisk och allmän rådgivning samt stöd och en hjälpande hand i olika livssituationer.

– Unga Forum har helt andra möjligheter än vi har, och våra elever får mycket hjälp och stöd där. Vi samarbetar också med Kraftstationen där eleverna fikar, umgås och pratar svenska efter skoltid – som på en fritidsgård ungefär. Det är ett bra komplement till vår verksamhet och gagnar elevernas språkinlärning och studier, säger Petra och Joakim.

– Det är mycket givande och intressant. Jag träffar så många unga människor med positiva drömmar om framtiden, och jag upplever att de trivs väldigt bra med sina studier. Vi pratar om väldigt skilda ämnen och eleverna är mycket nyfikna och vill gärna veta. Tjejerna är mycket målmedvetna och vill gärna diskutera kvinnans roll i Sverige. Men alla pratar mycket om utbildning, och det är akademisk utbildning som gäller för många av dem i framtiden. De har mål, de har inte gett upp, de vill vidare. De tycker att Sverige är ett fantastiskt land, säger Lone, konversatör på Sfi Ung.

Text och foto: Susan Englund, informatör/journalist, Komvux Malmö Södervärn