Kvinna med hamn och berg i bakgrunden.

Skapar digitala lärmiljöer

Lina Cederberg, förskolepedagog på Carl Gustafs förskola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Margareta Husberg.

Hur jobbar ni med att integrera IKT i er verksamhet?
– Vi jobbar mycket med att integrera digital och analog teknik i förskolan. Vi jobbar med QR koder – barnen kan scanna kort för att lyssna eller titta på sånger/sagor. Vi använder lärplatta och musikinstrument för att skapa och spela in egen musik eller bara leka med olika ljud. Barnen får utforska appar inom musik och media, språkutvecklande appar samt titta på bilder och dokumentationer på lärplattan. Vi jobbar aktivt med att skapa olika digitala lärmiljöer där barnen får möjlighet att utforska och bekanta sig med olika typer av teknik.

Vad tycker du är det bästa med att jobba som förskollärare?
– Den personliga glädjen när man ser barnen lyckas med något de inte har behärskat förut.
Vad är den svåraste utmaningen med ditt yrke?
– Att få tiden att räcka till. Ibland vill man för mycket eller har för höga ambitioner. Att hitta rätt balans är inte helt enkelt, vilket leder till att jag reflekterar över de ”krav” som ställs på mig som förskollärare.
Vem vill du skicka vidare till?
Jag vill skicka vidare till Frida Malmborg, förste förskollärare på bl a Sommarbäckens förskola. Hon har också varit med i Tromsö så första frågan lyder:

1. Vad fick du för respons efter din presentation om Ögonblicksforskning?

2. Vilka erfarenheter tar du med dig efter konferensen?

3. Vad inspirerar dig i ditt yrke som förste förskollärare?