Porträttbild på Anna Löfgren.
Anna Löfgren. Foto: Privat

”Ska vara trygg och förankrad
i sitt ämne”

Anna Löfgren, lärare i svenska och engelska på Malmö latinskola, svarar på frågorna i "Skicka vidare".

Anna Löfgren, lärare i svenska och engelska på Malmö latinskola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Thomas Tegler.

– Varför valde du ditt nuvarande yrke?

– Jag började läsa till lärare 1982 för att jag hade ett stort intresse för litteratur och språk. Jag hade lätt för det och jag insåg vilken effekt litteratur kan ha på en människa. I bästa fall kan den utveckla en människas förmåga till empati.

– Vad klarar du dig inte utan i ditt yrke?

– Samtal om mina ämnen. Det här yrket står på två ben; det ena är att man ska utveckla sina tankar kring ämnet och det andra är att man ska utveckla sina professionella relationer, sin attityd till vad som är professionellt, till eleverna. Vi är inte elevernas kompisar eller föräldrar, utan en annan sorts vuxen. Det får gärna vara högt i tak, men man ska uttrycka sig vänligt och professionellt.

– Vilket är ditt bästa minne från din lärargärning så här långt?

– Jag har så otroligt många goda minnen. Ofta handlar det om lektioner där man möts i litteraturen och i samtal. Jag fick en utvärdering som var rätt kul från en elev som inte var riktigt motiverad i ettan. I årskurs tre frågade jag de vad de tog med sig och då skrev den här eleven “genuin jävla bildning”. Skolan hade stärkt honom i hans utveckling; det är en sorts trygghet att veta att man kan någonting, till exempel att man kan samtala med människor om strömningar i konst, historia och litteratur.

– Vilka är enligt dig de viktigaste lärdomarna som en ny lärare behöver veta?

– Dels att man ska vara trygg och förankrad i sitt ämne. För att nå trovärdighet måste man bottna ordentligt i sitt ämne. Att man förhåller sig professionell och saklig till eleverna, så att man inte blir kompis med dem. Att man har koll på relationell pedagogik, vad det innebär att ha en professionell relation till eleverna. Jonas Aspelin skriver mycket om relationell pedagogik, att vi har ett uppdrag som förebilder men att vi ska vara sakliga och professionella.

HÄR hittar du alla tidigare Skicka vidare!

– Om du blivit utsedd till utbildningsminister, vilka är de tre viktigaste reformerna du hade sjösatt?

– Ett ökat statligt grepp om skolan; det finns en demokratisk rättighet, att alla som väljer samma typ av utbildning ska ha en viss likvärdighet. Nu är det inte riktigt så.  Ett lönesystem som gynnar meriter och erfarenheter. Som svensklärare hade jag också önskat att man tillsatte fler timmar och gjorde två kurser, som man hade förr; svenska språket och litteraturen. Just nu hinner man inte med att utbilda svenskeleverna, kursen är för liten och tiden för knapp. Ska vi ha ut svenska elever på europeiska, till exempel franska eller italienska universitet, ligger vi efter när det gäller bildning och beläsenhet.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Malin Zetterberg på Borgarskolan:

– Varför valde du ditt nuvarande yrke?

– Vad klarar du dig inte utan i ditt yrke?

– Hur håller du igång din ämnesutveckling?

– Hur ser du på din professionella relation till elever och kollegor?