Porträttbild på Erik Hallström

”Får fokusera på sin kreativitet”

Erik Hallström, bildlärare på Linnéskolan, svarar på "Skicka vidare"-frågorna från Maria Hylta.

Erik Hallström, bildlärare på Linnéskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Maria Hylta.

– Varför valde du ditt nuvarande yrke?

– Jag har aldrig haft någon klar bild av vad jag skulle bli när jag växte upp. Jag har testat mig fram på olika typer av jobb, testat olika kurser och konstnärliga uttryck. Sedan såg jag att Malmö högskola (som det hette då) hade skapat en ny lärarutbildning som hette kultur, media och estetiska uttrycksformer som fångade mitt intresse och på den vägen är det.

– Vad klarar du dig inte utan i ditt yrke?

– Post-it-lappar! Alla ”kom ihåg” hamnar på post-its, så de inte ska glömmas av. Jag klistrar de sedan på en tavla med en struktur som är överskådlig. Det kan till exempel vara mejl som ska svaras på, utkast till lektionsplaneringar, material som behöver beställas eller elevarbeten som ska gås igenom och bedömas eller efterlysas.

– Enligt flera av dina elever lyckas du skapa ett lugn på dina lektioner – hur gör du? 

– Så otroligt glad jag blir att de upplever mina lektioner så! Jag har ingen medveten strategi, men jag behöver själv lugn omkring mig för att skapa och jag tänker att det är likadant för mina elever. Om uppgifterna är tydliga, de ligger på rätt kunskapsnivå och man lyckas fånga elevernas intresse kan det infinna sig ett lugn eller ”flow” under den bildskapande processen.

– Varför valde du att bli lärare istället för att satsa på annan konstnärlig verksamhet?

– Tryggheten som en fast inkomst ger, samt kontakten med eleverna och möjligheten att få dela deras tankar när de skapar. Jag upplever det som en växelverkan, jag kan hämta inspiration till mitt eget skapande i mitt arbete här samtidigt som när jag själv målar kan komma på uppgifter eller materialhantering som vi kan undersöka vidare skolan.

– Hur är det att ha ett (till stora delar) praktiskt ämne i en skola där mycket är så teoretiskt inriktat?

– Jag upplever att det kan vara extra uppskattat bland eleverna eftersom det skiljer sig från de teoretiska ämnena. Här kan eleverna få tid till att arbeta på ett annat sätt och fokusera på sin kreativitet och sitt skapande. Som ämneslärare kan det dock ibland bli lite ensamt då det inte finns någon att bolla idéer och bedömning med.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag skulle vilja skicka vidare till Desiree Dahlgren som jobbar på Geijerskolan. Jag är djupt imponerad av hennes engagemang, uppfinningsrikedom och omtanke om sina elever.

– Jag upplever att du är otroligt bra på att fånga dina elever genom bland annat testa nya undervisningsmetoder och inspirera dina elever. Var hämtar du själv inspiration ifrån?

– Varför valde du att utbilda dig till lärare för just mellanstadiet?

– Vad är det roligaste med ditt jobb?

”Skicka vidare” tar nu sommarlov och återkommer under hösten. Så länge kan du läsa alla tidigare delar i serien här! Glad sommar!