Mikaela Arvidsson

”Hjälpa barn få en god självkänsla”

Mikaela Arvidsson, förskollärare på Sofielunds förskola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Tove Liljekvist.

– Vad brinner du för i ditt uppdrag som förskollärare?

– Jag brinner för att vara med och utveckla utbildningen och undervisningen i förskolan. Jag vill utmana, och utmanas i, vad och hur mycket en förskola kan vara! Och det är viktigt för mig att hjälpa varje barn till att få en god självkänsla. Jag vill att de ska veta hur mycket de faktiskt klarar av, att de känner sig kompetenta och att mycket är möjligt bara man kämpar – och att det är okej att inte klara allt.

– Hur har coronapandemin påverkat undervisningen på din avdelning?

– Den har påverkat en hel del, på så sätt att vi varit färre barn (ibland inga från min avdelning) och ibland väldigt lite personal. Vi har hunnit ikapp med en hel del som vi vanligtvis inte hinner, men vi har inte kunnat spegla det vi gjort i barnen i perioder. Vi har även börjat tänka mer på utemiljön som en plats för daglig planerad undervisning. Vi har skapat nya rutiner för samlingar och aktiviteter utomhus. Och vi har behövt fundera på hur vi ska strukturera varje barns undervisning utomhus, eftersom barnen har ett helt annat rörelsemönster där. Vi och projektet måste locka på ett helt annat sätt nu!

– Vad är roligast med ditt uppdrag som förskollärare?

– Att få vara aktivt närvarande med barnen och försöka förstå hur de tänker och se hur de utvecklas. Jag älskar även den kreativa delen i att få sätta samman de processer jag sett hos barnen till ett projekt, bygga miljöer utifrån det och att på olika sätt se till att undervisningen kring detta pågår hela dagen.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill fråga Laura Arevalo, förskollärare på förskolan Rolf, några frågor:
– Vad inspirerar dig som förskollärare?
– Vad är förskolans största utmaning?
– Vad är det roligaste med ditt jobb?