Mounira Guesmi, studiehandledare på Komvux Södervärn.

”Vill förändra lärmiljön”

Mounira Guesmi, studiehandledare på Komvux Södervärn, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna på Patrik Sandberg.

– Vilken är studiehandledarnas viktigaste uppgift i vuxenundervisningen?

– Studiehandledarnas viktigaste uppgift i vuxenundervisningen är att hjälpa de eleverna som studerar på SFI och som har svårt att följa undervisningen på grund av språket som är nytt och svårt för dem. Då kan de få förklaring och stöd på sitt modersmål. Stödet kan vara innan lektion, under lektion eller efter lektion.

– Vilken är studiehandledarnas svåraste uppgift i vuxenundervisningen?

– Studiehandledarnas svåraste uppgift i vuxenundervisningen är när det inte finns något samarbete med svensklärare. Svårighet i studiehandledarnas uppgift finns också, för att studiehandledning på modersmålet är inte ett ämne för sig och därmed finns ingen kursplan för detta.

– Vad skulle hon vilja förändra i vuxenundervisningen?

– Jag skulle vilja förändra lärmiljön i vuxenundervisningen. Eleverna ska inte behandlas eller känna sig som barn i skolbänken. Tvärtom måste undervisningen anpassas till vuxna och speciellt till vuxna med olika bakgrund och erfarenheter.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag tänker skicka frågor till Sofi Arvanitis, sfi-lärare på Komvux Södervärn:
– Hur Coronapandemin har påverkat vuxenutbildningen?
– Vad innebär språklig kompetens?
– Vilka utmaningar har du haft som Sfi lärare med att undervisa på distans?