Susanne Johansson, bibliotekarie på Komvux Malmö

”Lagom utmaning nyckeln till läsglädje”

Susanne Johansson, bibliotekarie på Komvux Malmö, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Emilia Vainonen, Elisabeth Olsson, Eva Gonner och Lena Ennemuist.

– Hur inspirerar du eleven till läsning?

– Jag är ute i klasserna så mycket jag kan och hinner och berättar för eleverna dels om vad biblioteket i stort har att erbjuda och dels genom att tipsa om böcker. Det som jag tycker är viktigast är att hitta rätt bok till rätt person och det gäller att lägga boktipsen på en nivå som passar för just den elevgruppen. Att få en bok som är för svår kan leda till frustration och är boken för lätt kan man istället bli uttråkad, lagom utmaning är nyckeln till läsglädje.

Jag brukar också ha med mig böcker inom olika genrer och fråga eleverna vad de gillar att läsa om, ibland kanske man vill ha något lättsamt och ibland något mer djuplodande. Eleverna på skolan lånar ganska blandat på biblioteket, allt ifrån deckare och romantik till biografier och faktaböcker. Eftersom våra elever jobbar hårt med att lära sig svenska språket lånar jag också ut mycket böcker om grammatik och språkförståelse samt en hel del läromedel.

Jag brukar också påminna om att det är bra att låna med sig böcker hem och läsa tillsammans med sina barn, därför har jag byggt upp en liten avdelning med barnböcker som passar bra för högläsning. Då får familjen en bra stund tillsammans samtidigt som barnens språkinlärning får en skjuts. Och så får eleverna träna på högläsning på svenska, en total win-win-situation språkmässigt.

– Hur ser ditt samarbete ut med övrig personal på skolan?

– Jag samarbetar dels med övriga kollegor inom den pedagogiska stödorganisation som jag är en del av genom min roll som bibliotekarie och dels med pedagogerna ute i klasserna. Inom den pedagogiska stödorganisationen är det jag, specialpedagoger, kurator samt IT-pedagog som på olika sätt stöttar upp den ordinarie undervisningen för att alla elever ska nå sina studiemål på ett så bra sätt som möjligt.

Vad gäller mitt samarbete med pedagogerna ute i klassrummen så sker det mesta genom spontana möten och förslag, någon kanske vill boka in ett bokprat eller en visning med sin klass och någon annan vill att jag kommer och visar digitala verktyg som exempelvis inläsningstjänst och då hittar vi en tid som passar för det. Jag håller även i bokcirklar för pedagogerna så att de ska få ta del av den aktuella utgivningen av lättlästa böcker.

– Hur ser ditt drömbibliotek ut?

– Mitt drömbibliotek är en plats där alla känner sig välkomna, där det är trevligt att vistas och antingen läsa böcker, studera eller samtala med andra. Jag gillar idén om att biblioteksytan kan delas in i olika zoner beroende på vad man har för behov just där och då, vissa dagar kanske man behöver en tyst plats för läsning och vissa dagar är det trevligt med mer liv och rörelse och jag tror att biblioteket kan vara en bra smältdegel för dessa olika behov.

Sedan ska förstås drömbiblioteket inspirera både till kunskapsinhämtning, nöjesläsning och rekreation. Lite som en förlängning av ens eget vardagsrum fast inom det offentliga rummet. En plats där man trivs helt enkelt, gärna med mycket gröna växter och vacker miljö där man kan hämta inspiration och där det estetiska har en självklar plats.

– Vad ser du för utvecklingsmöjligheter och samarbetsformer?

– Biblioteken har under de senaste åren utvecklats från att vara en plats där man främst förmedlar litteratur och håller ett mediebestånd till att bli mer av en mötesplats. För att koka ner det kan man säga att man gått från att fokusera mest på boksamlingen och hur den ska ordnas till att istället fokusera på de människor som använder sig av böckerna och vad dessa besökare behöver. I den meningen finns det stort utrymme för oss inom biblioteksvärlden att nätverka och samarbeta med en rad olika aktörer som befinner sig utanför vårt yrkesområde och bjuda in annan verksamhet i våra lokaler.

För min egen del handlar det om att ta till vara på kontakterna på skolan som har uppdrag som skiljer sig från mitt och se vad vi tillsammans kan göra, såväl i ett undervisningssyfte som rent kulturfrämjande. Exempelvis hålla workshops eller språkcaféer i bibliotekslokalen eller hålla informella bokcirklar kring något aktuellt ämne. På det stora hela är det egentligen bara fantasin som sätter gränserna.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill gärna skicka vidare till Susanne Hansson, en av våra inspirerande specialpedagoger som genom sitt outtröttliga arbete verkligen bidrar på ett konkret sätt med att hjälpa våra elever att nå sina studiemål.

Mina frågor till Susanne är:

– Vad är det bästa med att arbeta som specialpedagog? Och vilka utmaningar finns i yrket?

– Vilka tycker du är de viktigaste faktorerna i byggandet av en främjande lärmiljö för eleverna?

– Har du tips på några bra redskap som kan underlätta i en klassrumssituation där olika elever kanske har olika sätt att ta till sig undervisningen?