Emma Sjöberg.

”Skolgårdsmiljön är jätteviktig!”

Bulltoftaskolan är en av de skolor i Malmö som fått en grönare skolgårdsmiljö genom satsningen Gröna skolgårdar | Malmö. Emma Sjöberg, Matematik & No- lärare på Bulltoftaskolan i Kirsebergs stadsdel är en av nyckelpersonerna i detta förändringsarbete.

– Pedagogerna längtar efter pedagogisk diskussion, säger Emma.

Emma Sjöberg.
Emma Sjöberg, Matematik & No- lärare på Bulltoftaskolan.

Emma är en mångårig samarbetspartner till Malmö Naturskola. Vid många tillfällen har hennes klasser planerat och handlett naturaktiviteter för yngre elever. Pedagog Malmö har ställt några frågor till Emma om arbetet på skolan och hennes syn på lärande.

Med tanke på den pågående förändringen av skolgården är vi nyfikna på hur viktig Emma anser att skolgårdsmiljön är för barnen på skolan.

– Den är jätteviktig. När vi ser att det blir fler och fler barn som inte alls vill gå ut, då behöver vi en miljö som lockar. Om jag blir körd till och från skolan, sitter i klassrummet under alla lektioner och inte går ut på rasten så går inlärningen ganska trögt framåt tvåtiden, säger Emma.

Utan naturen finns vi inte

– Om vi ska klara den stora omställning som måste till för att få ett mer hållbart samhälle måste vi få invånare som förstår att de är en del av ett större sammanhang. Utan naturen finns vi inte. Den är en förutsättning för både liv och välbefinnande.

Vi har resonerat mycket kring frågeställningen: ”Hur många bin behövs det för att göra en hamburgare?” När man har resonerat lite kring detta så är bina ganska välkomna till blomman på skolgården och inte bara en insekt som är besvärlig och ska dödas eller jagas bort.

Kan du se några fördelar med utomhuspedagogik?

– När vi har varit ute säger vi (lärare) alltid att det är helt andra barn och egenskaper som får komma fram än de vi ser i klassrummet – och alla har rätt att bli sedda. Många av kunskapskraven i vår läroplan handlar om att kunna se hur vi påverkar miljön runt oss och hur vi kan åstadkomma positiva förändringar. Detta är svårt att se om man sitter i ett klassrum. Sedan är det ju rent kemiskt så att vi fungerar lite bättre och lär oss mer om vi får komma ut.

Den största utmaningen i lärarjobbet tycker Emma är att det innehåller så många delar, det blir nästan omöjligt att greppa över och hinna med allt. Pedagogerna har så många arbetsuppgifter att de ibland drunknar i det praktiska och inte anser sig hinna ta med klassen till skogen eller ta tag i skolgårdsarbetet – även om de gärna vill!

– Vi är för splittrade, säger Emma.

Utveckling av skolundervisningen

Emma menar att vissa av de arbetsuppgifter som idag ligger på lärarna skulle kunna skötas bättre och effektivare av annan personal. Lärarna skulle då få mer tid att på ett professionellt sätt utveckla undervisningen.

– Vi behöver och längtar efter pedagogiska diskussioner pedagoger emellan. Jag tror också på att samarbeta med människor och organisationer utanför skolan för att få in mer kompetens och engagemang, säger Emma.

Hon upplever att det i Malmö är lätt att arbeta med frågor som hon tycker är viktiga och intressanta, som hållbar utveckling. Emma uppskattar möjligheten till samarbete med bland annat Naturskolan och Malmö Högskola. Men det som ger henne mest glädje är absolut arbetet med barnen.

– Mer positiva och engagerade arbetskamrater får man leta efter!

 

Intervju och text:

Kajsa Högfeldt & Bo Lindvall