Flera olika bilder på människor som samtalar.

Skolnätverk mot rasism

I april träffades lärare, skolpsykologer, personal från Malmö FF, skolledare, skolkuratorer, pedagoger och många fler med anknytning till skolan i Malmö. Tillsammans lade de grunderna för ett nätverk mot rasism i skolan. De kommer gemensamt att arbeta för alla barns barns rätt att leva fria från kränkningar och diskriminering.

Gustavo Nazar och Elizabeth Florez, Centrum för Pedagogisk Inspiration, CPI, håller i dagen. Gustavo berättar att Malmö kommun bidragit med pengar till ”Antirasistisk kraftsamling”.

Hur ser rasismens ansikte ut?

Ett 40-tal personer från arton av Malmös skolor har samlats för att delta i startskottet av det praktiska arbetet med ett antirasistiskt nätverk. Deltagarna får börja med övningar för att lära känna varandra. De får också sätt ord på och gestalta rasismen. Indelade i grupper skriver de tillsammans ned ord som som bär rasism. Sedan får de visualisera orden genom att måla och skriva på varsin mask. Hur ser rasismens ansikte ut?

Två masker ligger på papper med fråga om hur du arbetar antirasistiskt på din skola.
Rasismens ansikte?

Maskerna tar form och beskriver allt från att rasismen inte har ett ansikte till okunskap, ekonomi och politik.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (kommunalråd för skola, trygghet och välfärd i Malmö kommun) deltar också under dagen och pratar om vad Malmö stad har för övergripande arbete mot rasism.

Hur jobbar skolor och personal antirasistiskt idag?

Gruppvis samtalar deltagarna om det arbete som görs på deras respektive skolor i dag. Och det är ett omfattande arbete som beskrivs. Från det lilla till det stora.

När deltagarna presenterar sitt arbete återkommer betydelsen av att göra någonting varje dag.

– Jag försöker arbeta i det vardagliga, ifrågasätta fördomar så fort jag stöter på dem och fråga var de kommer ifrån, säger en deltagare.

Det berättas också om projekt som att resa till Krakow med eleverna, drama, musik, möten och diskussioner. Vidare talas det om värdegrundsarbete i all undervisning och hur vuxna kan fungera som positiva förebilder. Många berör vikten av möten där det okända blir känt. Möten som kan handla om samarbeten mellan skolor, gästföreläsare eller att ta skolan och klassrummet ut i andra verksamheter.

– Temadagar kan vara bra, men en stor nackdel är att de glider förbi och sedan är temat ”klart”, säger en annan deltagare.

Det pratas  även om fotboll som metod för att bryta fördomar och mötas. Och hur profilskolor kan verka integrerande, där eleverna förenas kring ett gemensamt intresse, t.ex. idrott eller språkutveckling.

Människor sitter runt ett bord och samtalar.
Samtal om antirasistiskt arbete.

En av deltagarna berättar om hur de jobbar med coacher på skolan, något som har funderat väldigt bra:

– Coacherna är vuxna personer på skolan, som inte lärare. Och samtidigt unga nog för att ha ett elevperspektiv. De har dessutom med sig en utbildning från CPI.

– APL (arbetsplatslärande) är viktigt för att få in en fot i arbetslivet. Handledaren på arbetsplatsen är en vuxen utanför skolan som kan hjälpa att stärka den egna identiteten, säger ytterligare en deltagare.

Föreläsningar

Efter det givande kunskapsutbytet föreläser Daniel Dimitrijevic och Leif Boregren från Malmö gymnasiefotboll mot våld och rasism. De berättar om hur fotboll kan bryta barriärer och verka antirasistiskt. Läs mer om Daniel och Leifs arbete med gymnasiefotboll mot våld och rasism. 

Jan-Olov Kindvall och Peter Åhlander från Malmö FF i samhället berättar sedan om Malmö FFs arbete mot rasism. Fotboll är så mycket mer än fotboll och Malmö FF är inte bara en fotbollsklubb, utan även en positiv kraft i samhället

Sist men inte minst talade även Paula Bustos Castro, från Antirasistiska filmdagar, ARF. Hon berättar om ARF, dagar med film och samtal som riktar sig till barn och ungdomar samt vuxna i deras närhet. Det är en festival med film som redskap för att lyfta frågor.

Nätverkets framtid

Efter de tre korta seminarierna samtalar grupperna igenom om hur nätverket ska fungera. Det många deltagare nämner är hur viktigt det är att träffas och få ett erfarenhetsutbyte av varandra. Dessutom vill deltagarna att nätverket ska växa, finnas på varje skola och vara ett verktyg för rådgivning och  idébank.

De vill också kunna visa på goda exempel, samla metoder, kontakter och hjälpa till att skapa möten. Utöver det vill de underlätta kunskapsbygge och kanske även anordna workshops eller större konferenser.

Om du vill veta mer om nätverket kontakta gärna:

Elizabeth Flórez: elizabeth.florez(at)malmo.se

Gustavo Nazar: gustavo.nazar(at)malmo.se

”Inga barn i Malmö ska behöva gå till skolan och känna oro inför hur man ska bli bemött eller vilka värderingar som kommer till uttryck i den undervisning och de läromedel man får ta del av.” Citat hämtat från Malmo.se

Text och foto: Sara Arildsson