Cecilia Kotte håller upp läsplatta.

Snabb respons med digitala verktyg

Med digitala hjälpmedel vill matematikläraren Cecilia Kotte synliggöra elevernas arbete, föra matematiska samtal och skapa en miljö där feedback är ett naturligt inslag.

De nya skrivningarna i kursplanen för matematik som började gälla under höstterminen innebär bland annat ett större fokus på att använda digitala verktyg i undervisningen. För matematikläraren Cecilia Kotte på Lorensborgsskolan är de här hjälpmedlen redan naturliga pedagogiska inslag.

– Det finns så många digitala verktyg där man jobbar med samma saker som i en mattebok, men på internet istället. Och genom att koppla elevernas enheter till en smartboard synliggörs deras arbete, säger hon.

”Effektivt och strukturerat”

Läsplatta visar exempel.

Tekniken som gör det möjligt att snabbt dela någons arbete med resten av klassen underlättar att göra undervisningen i klassrummet mer effektiv och strukturerad, menar hon.

– Många elever behöver de här strukturerade rutinerna. Att de får respons direkt motiverar till att tänka om och göra om, det går ju snabbare än om eleverna skulle behöva vänta på att få ett räknehäfte rättat. Många vill visa sina lösningar på en uppgift, motivationen blir större. Och motivation är a och o när det gäller matematik, säger Cecilia Kotte.

Matematiska samtal

Hon använder termen matematiska samtal för att beskriva de gemensamma genomgångarna.

– De största vinsterna för eleverna är den muntliga matematiken, att vi tillsammans går igenom deras uppgifter på projektorn. De lär av varandra; varje gång någon ställer sig vid tavlan och förklarar något blir det en ny lärdom för någon annan, säger Cecilia Kotte.

Hon menar också att hon fått med sig flera av sina mellanstadieelever “på mattetåget” tack vare just de digitala verktygen. Det gäller inte minst programmering.

– Just den biten har spridit sig i klasserna jag haft. Om en elev som är intresserad av programmering sitter och jobbar börjar det med att en klasskamrat blir nyfiken och sätter sig bredvid, och sedan kommer det bara fler…De lär av varandra, och jag lär mig också, säger Cecilia Kotte och tillägger:

– Ofta är ju eleverna mer digitala än jag är.

Tidsbesparande

För egen del betonar hon också tiden hon sparar.

– Att skapa ett kontrollprov som går igenom de fyra räknesättens uppställningar, vinklar och grader med hjälp av googles verktyg tog mig max tjugo minuter.

Cecilia Kotte visar på läsplatta.Förutom Gleerups digitala matematikbok, som skolan köpt in, lyfter Cecilia Kotte särskilt fram det webbaserade och kostnadsfria datorprogrammet GeoGebra. Det är en programvara som kan användas både för att visualiera olika matematiska begrepp, förlopp och egenskaper och för att beräkna resultat. Hon har använt det både som ett rent ritverktyg, som hjälpmedel och problemlösningsverktyg.

– Det är underbart att jobba med när jag har genomgångar om till exempel vinklar, säger hon.

– Vilka möjliga fallgropar ser du i att använda sig av de här digitala verktygen i undervisningen – hur gör du för att det digitala inte blir ett självändamål, utan verkligen tillför något till lärandet?

– Man måste ju arbeta tillsammans med barnen, inte bara sätta dem med en läsplatta. Barnen kan lätt isolera sig vid en ipad, men då blir det inget bra verktyg utan något som stänger inne barnet.