Transspråkande en väg mot det svenska språket

Att arbeta transspråkande innebär för läraren Sofia Aprile på Apelgårdsskolan att redan i planeringsarbetet ha perspektivet med sig.
– Det handlar om att titta över vilka språk som finns i gruppen, vilka förkunskaper eleverna har och hur jag kan dra nytta av det. Målet är att vi vill att våra elever måste ha svenskan med sig för att kunna vara aktiva samhällsmedborgare. Det här är en väg mot det svenska språket, inte istället för det svenska språket, säger hon.

Kombinationen av att både gå kurs i transspråkande och en kurs i svenska som andraspråk blev för Sofia Aprile, som är lärare i svenska och svenska som andraspråk, en känsla av stark positiv utveckling och ett nytt förhållningssätt till språk. Hela Apelgårdsskolan försöker ha ett transspråkande förhållningssätt, och det handlar inte bara om språk, utan även kultur.
– Transspråkande gav mig ytterligare tankar om hur man kan arbeta mer interkulturellt i klassrummet och på så sätt främja alla elevers lika värde. Tidigare kunde jag uppleva att det fanns en hierarki mellan språken, men transspråkande visar att allas språk är lika mycket värda. Att jag inkluderar alla språk i klassrummet och att jag som förebild visar en nyfikenhet för alla språk tror jag bidrar och lyfter en mer jämlikhet i klassrummet.

LÄS MER: Ett andra steg mot en transspråkande praktik i Malmö

En genomtänkt strategi för att nå målspråket

Transspråkande handlar inte om att tänka: “Nu är det okej, nu kan ni prata vilka språk ni vill”, menar Sofia Aprile.
– Transspråkande är en genomtänkt strategi, som jag som lärare strategiskt använder för att nå målspråket. Vid en introduktion av ett nytt arbetsområde kan små saker göra skillnad. Att översätta temats innehåll i presentationen, en rubrik, ett begrepp kan påverka elevens känsla av att känna sig inräknade, men även att man i skrivuppgifter har ett jämförande perspektiv mellan språken och tillsammans reder ut oklarheter. Att man använder sig av studiehandledare och lyssnar in vad eleverna kan inom ämnet är också viktigt. När eleverna sedan ska diskutera innehåll kan man prata på sitt modersmål, men annars ska ju språket som vi ska lära oss vara svenska.
– Om vi bara ser det svenska språket som enda vägen att nå kunskap, då har vi missbrukat kunskap. Kunskap kan nås på olika sätt. Jag tror att grunden i att eleverna lär sig i skolan är att de mår bra. Det gör de genom att man inkluderar inte exkluderar, menar Sofia Aprile.

LÄS MER: Arbetar transspråkande på SFI med hjälp av tvillingböcker

Gudrun Svensson föreläste på skolan

Efter att Sofia Aprile och tre andra lärare från skolan gått kursen i transspråkande på Pedagogisk Inspiration har de försökt att implementera förhållningssättet på Apelgård. Gudrun Svensson har föreläst på skolan, lärarna har besökt varandras lektioner för inspiration och de har hållit workshops för varandra. De har även föreläst för andra Malmöskolor i hur de arbetar med flerspråkighet och transspråkande på Apelgårdsskolan.
– Från att ha haft ett ganska monokulturellt perspektiv på Apelgård, alltså att vi bara ska prata svenska, så har vi nu ett helt nytt tänkt i att bejaka flerspråkighet. Vi har förändrat vårt förhållningssätt på skolan när vi nu tänker att alla språk är vägar till kunskap. Man lyssnar in alla elevers tankar och idéer utan att språket ska vara ett hinder. Det måste vara en demokratisk rättighet, säger Sofia Aprile.

Apelgårdsskolan arbetar mycket med språkutveckling. Det finns förberedelseklass, och när eleverna går från förberedelseklassen in i vanlig klass finns det intensivgrupper med extra fokus på svenska, samt lektioner i svenska som andraspråk.
– Vi har arbetat mycket tillsammans med bibliotekarien med att få in fler böcker som vi har på fler språk. Jag tycker att det här är så viktigt och jag vill att mina elever också ska förstå det. Vi har pratat om hur viktigt det är att nå ett adekvat skolspråk genom att använda sitt modersmål.
Hur tas det emot av eleverna?
– Vi är ju fortfarande på gång i allt arbete, men alla känns mer inkluderade och det främjar klimatet i klassrummet. Många språkvetare säger ju att ju mer och större förståelse du har för ett språk, desto lättare är det att ta till sig ett nytt.

LÄS MER: ”Fördjupat lärande med flera språk”

Flerspråkigt klassrum

Om man vill arbeta med ett flerspråkigt klassrum är det viktigt med tålamod och att testa att känna på hur det kan kännas att inte förstå språket i ett sammanhang, menar Sofia Aprile.
– Vi gjorde i en workshop med lärarna en text som var skriven på svenska där vissa ord var fejkade. När man läste den så tänkte man “Men vad menar de egentligen?”. Förståelse av en text minskar radikalt då viktiga begrepp eller ord för sammanhanget inte är begripliga.
– Eftersom att jag inte tänker att transspråkande bara är en metod utan ett helt tankesätt så måste det bli att man förändrar tankesättet. Man kan bara tänka annorlunda om man förstår varför man ska göra det.

Text och foto: Camilla Landin