Claes Ahlgren, förskolepedagog på Stensjöns förskola.

”Spel viktig del i pedagogiken”

Claes Ahlgren, förskolepedagog på Stensjöns förskola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Christoffer Krämer.

– Har din livslånga passion för spel, rollspel och hantverk hjälpt dig i din roll som pedagog?

– Absolut, och den gemensamma nämnaren är tålamod och lugn. Vi spelar dagligen olika spel i den verksamhet jag befinner mig i och detta är en aktivitet som kan vara mycket enkel eller ganska avancerad beroende på barnen som spelen ska anpassas till. Många spel kan förenklas så att alla kan delta.

Rollspel – här kommer en av de viktigaste ingredienserna in och det är leken. I leken kan man följa upp och dokumentera vad barnen lärt sig och finner intressant. Den kan vara planerad eller spontan. Den kan vara karnevalisk, spännande, våldsam, innehålla hjältedåd, vara byggd på sånger eller ett drama. Som vuxen kan jag få en roll i leken, bli inbjuden att agera, vara spelledare eller hjälpa till om någon är i behov av stöd.

Hantverk – här ligger mitt största personliga intresse. Har tidigare haft en tjänst med 50 procent slöjd i förskolan, en helt unik tjänst för mig. Skulle varit intressant att se vad som hänt med de barnen som fick de upplevelserna och erfarenheterna med sig i livet. Har inte släppt tanken helt utan arbetat med olika slöjdprojekt. På förskolan där jag är verksam i dag har vi utifrån olika teman, tillsammans med barnen, tillverkat bensinpumpar, biltvätt, glasskiosk, pilflätning, kojor och mycket annat samt varit med i ett projekt; ”fågelholken”.

– Finns det tid och utrymme att inkorporera sådana element i förskolevardagen?

– Om och när behovet finns, planerar vi tillsammans och skapar tiden så att det blir möjligheter att arbeta med de tre passionerna spel, rollspel och hantverk. Som är en stor del av min och barnens vardag. Jag är en god förebild för alla barn och vuxna. Tillsammans har vi utarbetat ett bra arbetssätt där vi skapar möjligheter till inkludering och en hel del olika variationer

– Har du någon gång försökt och vad har du då fått för reaktioner?

– Oh ja. Jag har försökt, följt upp, utvärderat och utvecklat verksamheten sedan 2010 och kommit fram till ett bra program som kan appliceras på barn i ung ålder, så att de kan få uppleva att lyckas och göra goda erfarenheter tillsammans med vuxen. Reaktionerna och känslan i slöjd- och träarbeten är att det är på ”riktigt” och är ”verkligt” samtidigt som det är mycket spännande att hålla i de här ”farliga verktygen”. En annan reaktion är att alla vill vara med samtidigt och då måste det organiseras. Kan barnen bara hålla ut och vänta på sin tur.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Min närmsta chef, Annica Nettrup:

Hur har din tid som mattelärare och naturvetenskapslärare på Malmö högskola påverkat ditt arbete som chef i förskolan?

Berätta lite kort om dina böcker.

Hur får du igenom dina pedagogiska ideer i förskoleverksamheten?