Två kvinnliga lärare står framför planscher som är uppsatta på en vägg.

Stärkt svenska med hjälp av modersmål

Ett arbetslag på Komvux Malmö Södervärns sfi-enhet på Pildammsskolan har utökat samarbetet mellan modersmålslärarna och sfi-lärarna. Målet är att stärka elevernas svenska med hjälp av modersmålet och ge eleverna möjlighet att öka sin omvärldskunskap.

– Tidigare lämnade eleverna klassrummet på olika tider för att få modersmålsstöd. Det innebar att många kände att de missade den vanliga undervisningen. Vi tyckte att det var svårt att anpassa undervisningen så att eleverna inte skulle missa något. Sfi-lärare och modersmålslärare hade begränsad tid för gemensam planering, det fanns inte alltid en tydlig koppling mellan modersmål och sfi-innehållet, säger Jennifer Brehmer, sfi-lärare på Pildammsskolan.

Tematiskt i olika språkgrupper

Eleverna arbetar i de tre grupperna tematiskt i olika språkgrupper, och har tillgång till både modersmålslärare och sfi-lärare samtidigt. De delas upp i olika språkgrupper men jobbar med samma sak och med samma material. Fyra modersmålslärare och tre sfi-lärare ingår i grupperna på studieväg 1.

– Lärarna roterar mellan grupperna och träffar samtliga elever, vilket leder till att elever och lärare såväl som eleverna lär känna varandra bättre, och det underlättar övergången från A till B. Eleverna uppskattar också att vi blandar A- och B-grupper, säger Jennifer.

Tre män och en kvinna står framför planscher uppsatta på vägg.
Mansour, Ammar, Nader och Raya.

Möjlighet att gå på djupet i omvärldskunskap

Målsättningen med detta arbetssätt var att ge eleverna möjlighet att gå på djupet, kunna diskutera och reflektera ordentligt.

– Det är svårt att göra på ett språk som man endast delvis behärskar, säger Jennifer. Vi ville också ge eleverna möjlighet att öka sin omvärldskunskap. En del elever har många begrepp på modersmålet men inte på svenska, och för vissa är det mesta nytt.

Några av de teman som grupperna arbetat med har varit en del i ett större omvärldskunskapstema, som exempelvis religion, geografi, historia och hälsa.

– De elever som saknar skolbakgrund har inte fått möjlighet att lära sig om dessa ämnen tidigare. Utvärderingen som gjordes i december visar att eleverna är nöjda med arbetssättet, och vi lärare ser positiva effekter i klassrummen genom samarbetet, säger Jennifer.

Lovordar arbetssättet

Mujahida Hidayat är modersmålslärare i persiska/dari/pashto på Komvux Malmö Södervärn och träffar cirka 50 elever från Afghanistan på skolans olika enheter varje vecka. Hon lovordar det nya stationsarbetet på Pildammsskolan.

– Jag har ofta fått höra av elever att de tappar intresset för ämnet när de inte förstår språket och begreppen. Med det nya arbetssättet har vi mer tid att förklara för eleverna och de får informationen på både svenska och modersmålet, säger Mujahida.

Kvinna tittar på planscher i skolans korridor.
Elev på Komvux Malmö Södervärn.

Studiebesök

Det senaste temat som eleverna arbetat med är religion. Alla elever har varit på studiebesök i Islamic Center, St Petri kyrka och Synagogan i Malmö.

– Vi har läst om judendom, kristendom, islam, buddhism och hinduism. Vi har också pratat om ateism och religionsfrihet. Då det inte finns någon buddhistisk eller hinduisk församling i Malmö kunde vi inte göra studiebesök. Istället valde vi att fokusera på likheter mellan judendom, kristendom och islam, säger Jennifer.

Pedagog och elever tittar på uppsatta planscher i skolans korridor.
Mujahida med elever.

”Det är ju inte så stor skillnad mellan oss och dem”

Mujahida arrangerade studiebesöken i de olika helgedomarna – besök som blev mycket uppskattade av eleverna. Många av eleverna är muslimer, och vissa hade aldrig tidigare besökt en kyrka. Majoriteten hade aldrig tidigare besökt en synagoga.

– Mina eleverna kunde väldigt lite om de olika religionerna när vi startade temat, och de hade många frågor efter studiebesöken. De var jätteglada att de fått lära sig mer. ”Det är ju inte så stor skillnad mellan oss och dem”, sa de. Jag upplever att eleverna med ökad kunskap fått en mer positiv inställning till andra religioner. Förutfattade meningar och fördomar beror ju ofta på bristande kunskap, säger Mujahida.

– Vi fick guidade turer på alla tre platserna. Inför besöken studerade vi respektive religion, och efter besöken skrev vi om de foton vi tagit. Vi diskuterade också den information vi fått och gjorde jämförelser med andra religioner och traditioner. Elevgrupperna fick som avslutning på temat presentera var sin religion och alla visade stort engagemang och intresse för den religion man tilldelats, säger Jennifer.

Två kvinnor framför en plansch som beskriver judendom.
Khalida och Elaheh.

”Våra elever gillar fakta”

Studiebesöken ledde till många frågor från eleverna.

– Våra elever gillar fakta – inom alla ämnen. De lyssnar och frågar mycket, eftersom de ännu har svårigheter att läsa och förstå svenska. De har en vilja att lära sig, och stationsarbetet med modersmålslärare gör att eleverna direkt får svar på sina frågor, säger Mujahida.

Planscherna som eleverna tillverkade som avslutning på temat religion innehåller många fakta, både från studiebesöken, läroboken och egna erfarenheter.

Text och foto: Susan Englund, Informatör & journalist, Komvux Malmö Södervärn