Barn står på grön kulle och håller upp saker ovanför huvudet.

Strax dags för lucköppning

Eleverna på Sveaskolan, en 6-9-skola, är vana vid att arbeta tematiskt. Skolan har en temaperiod varje höst. I år har temat fått ett helt nytt angeläget innehåll. Det är nämligen Sveaskolan som gör årets julkalender för Pedagog Malmö.

Temat för arbetet och julkalendern har varit Vårt Malmö. På olika sätt kommer luckorna att visa en bild av det Malmö som eleverna vill visa. Och i varje lucka möter vi karaktärerna Elsa och Frank.

Ulf och Jenny framför blå vägg.
Ulf Turesson, musiklärare och Jenny Andersen, slöjdlärare på Sveaskolan.

– Julkalendern blir en malmötour i tid och rum ur elevernas perspektiv. Eleverna har arbetat med film och gjort intervjuer, dans, skådespel och mycket annat, berättar Jenny Andersen, slöjdlärare och Ulf Turesson, musiklärare på Sveaskolan.

– I vanliga fall tar vi in ett gemensamt tema i de olika ämnena och arbetar med det som en röd tråd. Det har vi gjort i år, men vi lade dessutom till en produktionsvecka. Under temaveckan gick vi ifrån schemat och arbetade helt med produktionen av kalendern, säger Ulf.

Ulf och Jenny har fungerat som spindlar i nätet i arbetet. Att producera är något som de, som arbetar med praktisk-estetiska ämnen, har erfarenhet av.

Olika platser i Malmö

Eleverna har varit drivande och alla 18 lärare har varit involverade. Varje klass har skapat innehåll, till två luckor var, utifrån platser i Malmö som de fått ansvar för. Ämneslärarna har på olika sätt gett eleverna uppgifter som t ex handlat om platsens historia, hur de upplever platsen, att mäta en yta och undersöka den och att titta på material och arkitektur.

Personal står uppställda vid dunge.
Sveaskolans lärare.

– Inom musikämnet har eleverna utgått från en känsla. Vi har diskuterat mycket kring musik som stämningsbärare. Eleverna har sedan själva skapat vinjetter och filmmusik till kalenderns avsnitt. Det medförde att frågan om upphovsrätt kom in på ett naturligt sätt, säger Ulf.

Eleverna kom överens om att ha en gemensam open source. Det innebär att de fritt kan använda varandras musik i sina filmer. Ulf skapade en hemsida som eleverna laddat upp musiken till och alla elever kan komma åt att hämta filerna från webbplatsen.

En kaka av olika ingredienser

– På skolan samarbetar vi mycket mellan slöjd, musik och bild. Ändå blir jag som är slöjdlärare ibland lite ensam. I det här arbetet möttes alla ämnen vilket var väldigt givande, säger Jenny.

– En kaka blir inte en kaka om ingredienserna är var för sig, säger Ulf. Alla ämnen hör ihop och det finns stora vinster i att samarbeta ämnesövergripande och ha ett holistiskt perspektiv. Eleverna går i skolan för att bli demokratiska medborgare, de måste få möjlighet att växa och bli hela människor.

Filmskapandet tar fart

Temaveckan började med att eleverna fördelade arbetsuppgifter och gjorde klart alla förberedelser inför produktionen. Sedan fylldes veckan bland annat av filmproduktion, musikskapande, musikläggning och filmredigering.

Fem elever varav två med hjälm.
Eleverna har varit drivande i arbetet med julkalendern.

Med hjälp av tekniken stop motion har eleverna skapat filmer som introducerar varje lucköppning. Introduktonsfilmerna innehåller paket som eleverna har skapat i slöjden, som öppnas. Under temaveckan fick varje grupp en halvdag på sig att lära sig tekniken och skapa introduktionsfilmerna.

På fredagen avrundades veckan med en utvärdering. I den framgick det att eleverna generellt var mycket positiva till arbetssättet. Jenny och Ulf beskriver en intensiv vecka:

– Alla tog ett djupt andetag på måndagen och var lite stressade. Men tack vare skolans fantastiska schemaläggare rullade det på. Eleverna var indelade i 24  grupper som skulle tidläggas på olika stationer, säger Jenny.

Iphone filmar flygplan upphängt i trådar.
Stop motion-film i görning.

– Ibland blev det virrigt bland oss lärare. Vi hade inte möjligt att prata ihop oss om exakt allt. En elev kunde ibland få ett svar från en lärare och ett annat från en annan. Men då får vi mötas och prata, säger Ulf. Detta är supernyttigt för oss som kollegor och det är skönt att få frångå den annars så minutstyra tillvaron.

Jenny och Ulf menar att det går att lämna över ansvar till eleverna. De kan förvalta det. En annan vinst de ser med arbetssättet är att ge utrymme för upplevelser. Om elever får ta del av upplevelser i skolan och får möjlighet att arbeta utifrån dem skapar det en djupare förståelse.

Bedömning

Tre barn står vid vägg framför byggnad.
Eleverna var positiva till arbetssättet.

Lärarna på skolan bedömde inte eleverna under temaveckans arbete, däremot allt eleverna gjort i förberedelser och uppföljning.

– Uppföljningsarbetet såg olika ut i olika ämnen. I SO hade eleverna prov, i NO hade de andra typer av avstämningar liksom i språkämnena. I slöjd gick vi vidare och påbörjade ett nytt projekt, säger Jenny.

– För musikläraren är bedömningen nästan lättare i ett sådant här arbete, säger Ulf och fortsätter:

– Jag får in en musikfil och använder mig av formativ bedömning, eftersom jag följt arbetet. Att få ihop det med ämnets kunskapskrav är inte svårt.

– Det ska bli roligt at se resultatet av allt arbete, den färdiga kalendern, men det är ändå processen som varit det viktiga. Lucköppningen blir en bonus med gemensam visning på skolan varje morgon under hela december, avslutar Jenny och Ulf.

Text: Ina Alm och Sara Arildsson
Foto på Ulf  & Jenny: Ina Alm och Sara Arildsson
Foto: Patrik Agerkrans