Sandra Magnusson.

Svenska för entreprenörer

I Västra hamnen i Malmö utbildas blivande entreprenörer i svenska. Språket integreras i allt. Eleverna arbetar ofta i projekt, de gör intervjuer på olika företag och har gästföreläsare eller studiebesök varje vecka. Kursen ”Svenska för entreprenörer” har funnits i ungefär två år. 

Sandra Magnusson.
Sandra Magnusson, lärare på Folkuniversitetet Sfi i Malmö.

I en stadsdel där det växer så det knakar återfinns Folkuniversitetet Sfi Malmö. De anordnar bl.a. kursen Svenska för entreprenörer (kallas även ”Entreprenörtalanger”). Det är en intensivutbildning i Svenskundervisning för invandrare, Sfi, med inriktning på entreprenörskap.

På plan fem och sex i Ubåtshallen blandas sorlet av elever som ivrigt diskuterar med en varm och driven stämning. Lokalerna är öppna och bjuder in till många naturliga möten.

Sandra Magnusson inleder med att säga hur väl hon trivs med sitt arbete, hon är lärare för elever som läser ”Entreprenörtalanger”.

– Eleverna läser Sfi kombinerat med kurser om det svenska samhället, företagande och entreprenörskap, säger Sandra och fortsätter:

– Vi samarbetar med Komvux Pauli. Eleverna kan parallellt med Sfi läsa vissa Komvuxkurser, t.ex. företagsekonomi eller marknadsföring. Om de t.ex. får en hemtenta på Komvux kan eleverna ta med den hit, så får de språkstöd när gör den.

Blivande entreprenörer

Eleverna som läser ”Entreprenörtalanger” har tidigare studieerfarenhet och studerar 5 timmar varje dag.

– Alla elever som går kursen har startat eller planerar att starta företag. Vi följer kursplanen för Sfi och inkluderar entreprenöriellt lärande. Jag arbetar även tillsammans med en samverkanskooridnator, säger Sandra.

– Vi har studiebesök eller gästföreläsningar minst en gång i veckan. Det kan t.ex. vara Skatteverket, olika organisationer som kan inspirera eller en tidigare elev som berättar om sitt företag.

Sandra berättar också att eleverna ibland får presentera sina projekt för föreläsarna.

– Föreläsarna får lyssna på eleverna och ge dem feedback. Detta är något som hittills har fungerat väldigt bra, säger Sandra.

Genererat fler än femtio jobb

Studenterna vid utbildningen är blandade i kön, ålder och från olika delar av världen. Sandra berättar att kursen har funnits i ungefär två år.

– Efter första omgången entreprenörer gick 55 procent av deltagarna direkt ut i arbete; 35 procent som egenföretagare och 20 procent som anställda. Övriga fortsatte studera svenska. Räknar man antalet jobb våra elevers företag genererat på två år är det fler än 50, säger Sandra.

Företagen som de f.d. eleverna har startat är inom väldigt varierande verksamhetsområden, bl.a. en fotograf, en musikproducent, en massagesalong, ett catering- och språkkursföretag, en vingård och en restaurang.

Hur ska en entreprenör vara?

– Språkligt integrerar vi företagsterminologi i allt. Och det entreprenöriella lärandet. Vi arbetar projektorienterat. Eleverna får ta mycket ansvar.

Sandra berättar att projekten kan bygga på en fråga som ställs, som eleverna ska svara på i grupp. Frågan kan vara t.ex. vilka företagsformer det finns, om regler för import och export, eller röra ekonomi, ledarskap eller projektledning. Hur ska en entreprenör vara?

– Eleverna får göra en projektplanering i grupp och komma med följdfrågor. Sedan ska de tillsammans besvara frågorna. Till sin hjälp har de t.ex. internet, företagsbesök med intervjuer och våra föreläsare, säger Sandra.

Om Folkuniversitetet Sfi i Malmö – progressionen styr

Skolan har kontinuerligt intag till Sfi varannan vecka. Utbildningen är kunskapsbaserad. En gång i månaden får eleverna möjlighet att skriva ett test. När eleverna klarar testet är de färdiga med utbildningen.

Fakta om tre studievägar på SFI.Var sjätte vecka får varje elev 20 minuters individuellt samtal med lärare. En elev befinner sig alltid i ett team med 4-5 lärare. Lärarna bedömer eleven formativt under utbildningens gång.

Eleverna delas in i studievägar utifrån studiebakgrund. På Folkuniversitetet Sfi i Malmö finns studieväg 2 och 3. Eleverna studerar 3-5 timmar per dag beroende på studieväg och studietakt.

– Det brukar vara en genomströmning på cirka 6 månader på intensivspåret, säger Sandra.

Tipsar och nätverkar

Alla elever som läser ”Entreprenörtalanger” ska gå igenom samma process och nå samma mål. De lär av varandra och nätverkar i klassen.

– Om någon har det tungt, eller tycker att det är svårt att genomföra något så tipsar de varandra om var de kan vända sig. I Malmö finns de många som vill hjälpa till när man öppnar företag, säger Sandra.

– Det är en väldigt rolig grupp elever att arbeta med, avslutar Sandra med ett stort leende.

Text och foto: Sara Arildsson