Elever sitter i backe och tecknar.

Tillgång till naturen

Tillgång till naturen är ett ett-årigt projekt där Malmö Naturskola samarbetar med folkhögskolor runt om i Malmö. Målgruppen i projektet är både SFI-deltagare på de olika skolorna men också deras lärare. Genom utedagar med guider och naturpedagoger i naturområden får både deltagare och lärare större vana vid att genomföra språkutvecklande undervisning utomhus.

Om Tillgång till naturen

Tillgång till Naturen genomförs tillsammans med Språkcentrum i Malmö samt naturguiden Erik Hirschfeld. Medverkande skolor är Hyllie Park Folkhögskola, Glokala Folkhögskola och Kvarnby Folkhögskola. Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket genom Lokala naturvårdssatsningar (LONA).

Under hösten 2012 har Språkcentrum i Malmö översatt texter, från svenska till arabiska, engelska, kinesiska, persiska, somaliska och vietnamesiska knutna till områden som grupperna besöker.

Under våren 2013 har projektet fortsatt med att deltagarna gör personliga berättelser kopplade till platsen och upplevelser under utedagarna. Berättelser och bild blir sedan små filmer som kan inspirera fler att besöka naturområdena.

Två lärare berättar

Pedagog Malmö träffar lärarna Ajete Mehmeti och Amalid Abdul Qadir på Hyllie Park inför besöket i Klagshamn. Det är viktigt att gå igenom allt runt omkring. Vilken buss ska vi ta? Hur mycket tid behöver vi i Klagshamn? Vi behöver äta där under dagen. Hur kan vi ordna med det? Naturpedagogerna Erik Lensell och Josef Wilhelmsson svarar på frågor och planerar också in en träff med eleverna innan utedagen.

Genom att berätta om vad som ska hända, vad man kan tänkas få uppleva och se och också gå igenom ord som kan dyka upp under dagen, blir besöket mycket mer meningsfullt för eleverna. De hinner träna i förväg och känner att de har förkunskaper som behövs.

Vad säger eleverna?

Lärarna berättar att eleverna vill ha mer utflykter. Det är viktigt att undervisningen tar plats ute både i naturen och på andra ställen i samhället. Ett problem som dyker upp ibland är ekonomin. ”Alla kommer om skolan betalar men det är svårt att få med dem om de ska betala själva.” Ett annat problem som påverkar kontinuiteten i undervisningen är att elever hela tiden slutar och det kommer nya. Det gör att det kan vara svårt att följa upp besöken i skolarbetet efteråt.

Eleverna från Hylliepark har tidigare under våren varit i Alnarp. Det var ett väldigt uppskattat besök. De tyckte det var intressant till exempel att där finns träd från olika länder. Det var en härlig dag och varmt fast det var tidigt på året. Eleverna ville veta om det går att åka dit med sin familj. Projektet har fått dem att se möjligheten och de frågar om de kan komma hit och grilla när det blir lite varmare.

Naturskola och digital kompetens

Tillgång till naturen är ett exempel på ett projekt som knyter ihop olika delar av Centrum för Pedagogisk Inspirations verksamheter. Tanken är att när eleverna kommer tillbaka till skolan så arbetar de vidare med sitt språk. De tittar på bilder de tagit, berättar om vad de upplevt. Vilka tankar och minnen har det väckt och vad för nya saker har de lärt sig ute? Lärarna har fått fortbildning i digitalt berättande och elevernas nya kunskaper och upplevelser samlas i korta texter som kommer att resultera i bildberättelser som produceras med hjälp av iPad.

Inte enbart digitala paddor har tagit plats i projektet. Även om det var för kallt för levande grodor när gruppen var i Alnarp så fick de syn på en livs levande förvandlad. På väg till bussen stod prins Carl Philip i ett sällskap och gav upphov till tissel och prat hela vägen hem till Malmö.

Text: Ina Alm och Erik Lensell

Bilder: kursdeltagarnas egna