Annica Nettrup, förskolechef på Stensjöns förskola.

”Tillsammans är vi starkare”

Annica Nettrup, förskolechef på Stensjöns förskola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Claes Ahlgren.

– Hur har din tid som mattelärare och naturvetenskapslärare på Malmö högskola påverkat ditt arbete som chef i förskolan?

– Under några år hade jag privilegiet att få hålla i matematikcirklar och undervisa matematik för cirka 75 kollegor i vårt område. Därefter undervisade jag förskollärarstudenter i naturvetenskap under en termin på Malmö universitet. Att möta så många olika människor med så olika bakgrunder har gjort att jag har utvecklat mitt handledarskap och min coachande sida, vilket jag anser är två delar som är viktiga i min roll som chef.

– Berätta lite kort om dina böcker.

– 2009 fick jag och mina dåvarande två kollegor ta emot ”Ulla-Britta Bruun-stipendiet”. Det resulterade i att vi författade en bok som beskriver hur ett lärande med hållbar utveckling kan genomsyra undervisningen i förskolan. Boken ”Naturförskola – lärande för hållbar utveckling” blev även kurslitteratur på förskollärarutbildningen i Kristianstad och ledde till att vi höll föreläsningar på många håll. Jag har även varit med och skrivit en barnbok som heter ”Snildra i trubbel” som handlar om en trollslända. Det är en faktabok om trollsländor skriven i sagoform.

– Hur får du igenom dina pedagogiska idéer i förskoleverksamheten?

– När något ska förändras och utvecklas anser jag att det alltid ska finnas ett tydligt syfte och mål med det, samt att det styrks av våra måldokument. Jag är med i verksamheten och arbetar nära både barnen och personalen med jämna mellanrum och det gör att jag kan komma med konkreta pedagogiska utvecklingsmöjligheter kopplat till egna upplevda erfarenheter. Att jag är coachande i mitt ledarskap gör också att mina förslag tas emot på ett välkomnande sätt. Tillsammans är vi så mycket starkare.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag bollar vidare till utbildningschef Jan-Ola Olsson:

– Vad är den största utmaningen för dig som utbildningschef?

– Du har en bakgrund som idrottslärare, hur har idrotten påverkat ditt ledarskap?

– Var hämtar du kraft från i svåra situationer?