Anders Malmquist.

”Tror inte att lösningen är detaljreglering”

I veckans Skicka vidare har Malmö stads grundskoledirektör Anders Malmquist svarat på Stefan Fornestedts frågor om håltimmar i skolan.

Regeringen har tagit fram ett förslag om att förbjuda håltimmar i den svenska skolan. Anledningen är en Sifo-undersökning från 2016 som visar hög elevfrånvaro i skolan.
”Håltimmar är ett otyg. Det blir svårare att hålla ordning i skolan och det stör elevernas arbetsdag. Därför har vi tagit fram ett utredningsförslag om att skärpa reglerna, så att grundregeln alltid är sammanhållna skoldagar”, sa utbildningsminister Gustav Fridolin till Aftonbladet i september i år.
Med den bakgrunden ställer Stefan Fornestedt veckans Skicka vidare-frågor till grundskoledirektör Anders Malmquist.

Förslaget om ett förbud mot håltimmar i skolan har kritiserats av både lärare och rektorer – varför tror du det är så?
– Jag tror att de flesta som arbetar i skolan vänder sig mot detaljregleringar av verksamheten och tycker att skolan själv kan hantera denna frågan.
Vad tycker du om förslaget?
– Tanken bakom förslaget är bra men jag tror inte att lösningen är detaljreglering. Skolan bör förbli en målstyrd verksamhet med utrymme för medarbetarna att utveckla sin verksamhet.
Vilka frågor vill du skicka vidare?
– I medarbetarenkäten 2016 hade grundskoleförvaltningen högt resultat på medarbetarnas motivation. Till HR-chef Kim Nybble vill jag ställa frågorna: Vad tror du det beror på? Hur tror du resultatet blir i år?