Två pusselbitar på grön botten som passar ihop.

”Två är alltid klokare än en”

Jan-Ola Olsson, utbildningschef i Innerstaden.Jan-Ola Olsson, utbildningschef i Innerstaden, förskoleförvaltningen, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Annica Nettrup.

– Vad är den största utmaningen för dig som utbildningschef?

– I dagsläget är en av de stora utmaningarna att kunna erbjuda en kapacitet (antal platser) som möter önskemålet hos vårdnadshavarna även ur ett geografiskt perspektiv. I förvaltningen i dag har vi en geografisk obalans på var vi kan erbjuda platser i staden – i synnerhet inom innerstadens utbildningsområde är behovet av platser större än tillgången. Här pågår ett intensivt arbete såväl inom förvaltningen som i samverkan med stadens övriga förvaltningar.

– Du har en bakgrund som idrottslärare, hur har idrotten påverkat ditt ledarskap?

– Min idrottsliga bakgrund påverkar i stor utsträckning mig dagliga ledarskap. Grunderna för mig utgår från att vi alla är beroende av varandras kompetenser, beroende av varandras bemötande, beroende av att vara välinformerade och ha kunskaper om spelplanen, medspelarna och reglerna inför matchen/arbetet. Att i mitt ledarskap arbeta med stort förtroende och erbjuda stöd och handledning utifrån önskemål och behov hos mina medarbetare blir då att likna vid ett coachinguppdrag i ett ishockeylag eller motsvarande. För att nå framgång är vi beroende av varandra – vi blir inte starkare än den svagaste länken.

– Var hämtar du kraft från i svåra situationer?

— Jag har en hustru hemma som alltid finns där för mig om jag behöver ”lasta av” någon fråga med kopplingar till arbetet. Och på ett professionellt plan även kollegor i ledningsgruppen som i svåra och komplicerade ärenden finns till hands för mig. Jag vänder mig gärna till mina nära utbildningschefskollegor för råd och stöd – då två alltid är klokare än en, och fyra ögon ser mer än två!

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill skicka vidare till Celié Nordström, rektor i Malmö stad. Celié har haft rollen som förskolechef i förskoleförvaltnignens organisation och har i dag ett rektorsuppdrag i staden. Under hösten har Celiés verksamheter drabbats av en större brand och tvingats organisera sig i tillfälliga lokaler.

– Att hantera akuta kriser – som en brand – vilka krav har det ställt på dig som ledare?
– Ledarskap för skola – ledarskap för förskola – Med dina erfarenheter från båda skolformerna, är likheterna fler än skillnaderna?
– Återhämtning är viktigt för oss alla. Vilket är ditt nästa önskade resmål med familj/vänner i vintermörkret?