Porträtt av Tobias och Camilla.

Undervisning utifrån elevers olika behov

Valdemarsro gymnasium är Malmös största gymnasiesärskola. Verksamheten präglas av flexibla lärare som aktivt är med eleverna under skoldagen. Trygghet, respekt och förtroende är avgörande för elevernas lärande.

Valdemarsro gymnasium arbetar Tobias Svärd, musik- och förstelärare och Camilla Adolfsson, grund-, SO- och förstelärare. De berättar att eleverna på Valdemarsro gymnasium är på väldigt olika nivå, både fysiskt och kognitivt. Arbetet på skolan måste därför vara väldigt individanpassat.

– Alla elever har en individuell studieplan. Vi utgår från elevernas styrkor och intressen, säger de och fortsätter:

– När eleverna börjar på skolan har de med sig en ryggsäck med kunskaper och färdigheter. Vi måste börja med att hitta var eleven befinner sig kunskapsmässigt, för att kunna se vart vi ska. Att hitta rätt kan ta tid, då flera av våra elever har flerfunktionsnedsättningar.

Aktivt med eleverna

Under skoldagen är lärarna aktivt med eleverna hela tiden. Tobias och Camilla berättar att det inte går att lämna eleverna i eget arbete.

– Vi är med under raster, när eleverna äter, på lektionerna och utomhus. Men all tid som vi är med eleverna och möter dem räknas. Att skapa trygghet och relationer till eleverna är jätteviktigt, vilket måste få ta tid. Vårt arbete bygger på respekt och förtroende, säger Tobias.

Specialpedagogisk verksamhet

Gymnasieprogrammen på särskolan är fyra år. Grundkriteriet för att gå på skolan är en utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolan erbjuder två olika vägar; yrkesinriktade nationella program eller individuella program. Det individuella programmet är störst på Valdemarsro. Det riktar sig till elever som behöver en utbildning som är än mer anpassad till de egna förutsättningarna. I varje klass går fyra till sex elever och vanligtvis finns det en pedagog och minst en resurs i varje klass.

– Om vi generaliserar är det elever som har en grav till måttlig utvecklingsstörning som går det individuella programmet. Det är ett brett program och det är också en stor bredd på eleverna. Många av eleverna har flera olika funktionsnedsättningar och helt olika förutsättningar. På det individuella programmet får eleverna inga betyg, säger Camilla och Tobias.

Hjul på rullstol.
På det individuella programmet är rullstol är ett vanligt förekommande hjälpmedel

Läroplanen för gymnasiesärskolan 2013, Gys. 13

Camilla och Tobias arbete är förankrat i Läroplanen för gymnasiesärskolan 2013, Gys. 13.

– Gys. 13 har ett gediget innehåll, med tuffa kunskapskrav. I skapandet av den har de förstått poängen, särskola ska vara på riktigt. Det handlar om lärande och det är vi glada för, säger Tobias och Camilla.

– Vi har arbetat mycket med att konkretisera Gys. 13 och bryta ned den. Ett exempel är hur vi får eleverna att arbeta med de demokratiska processerna. Hos oss kan det handla om att eleverna får göra val, t.ex. A eller B. Eller att eleven kan säga nej, säger Camilla.

Mål och flexibilitet

– På musiken kan en elevs mål exempelvis handla om rytm. Målet kan vara att eleven ska visa förmåga på att kunna starta och sluta trumma på signal. Medan en annan elev kanske kan spela och byta mellan tre olika ackord på en gitarr. Det är väldigt olika, säger Tobias.

– Som lärare måste vi vara väldigt flexibla. Inför varje lektion måste du ha plan A, B, C… ja ibland ända till Ö. Det krävs att vi har många strategier och planer, som också är lätta och flexibla att omforma, säger Camilla.

Resurspersonen i klassrummet är också väldigt viktig. Tillsammans med läraren ska de snabbt kunna ställa om.

– Många gånger blir pedagog och resursperson bara ihopparade. Men skolans resurspersonal är kompetent, det fungerar oftast väldigt bra.

Porträtt av Tobias och Camilla.
Tobias och Camilla ser stor utvecklinspotential inom sina yrkesroller på Valdemarsro gymnasium.

Filmar med iPads

I varje klassrum finns iPads. Tobias och Camilla berättar att de brukar filma både sig själva och eleverna.

– Eleverna brukar få titta på sig själva. Ibland blir det fnissigt, men många gånger kan de ändå föra ett resonemang kring sitt eget lärande, säger Camilla och Tobias.

Filmerna blir ett utvecklingsverktyg, de berättar att tittar på filmerna enskilt och i arbetslagen. Alla lärare har dessutom auskulterat hos varandra. Både filmer och auskultering diskuteras gemensamt i arbetslagen.

– På den här arbetsplatsen är utvecklingspotentialen för oss som lärare stor. Varje lektion ser olika ut. Och när eleverna lyckas får nästan vi ut mer av det än de gör, säger Tobias och Camilla.

Text och foto: Sara Arildsson
Foto på rullstol: colourbox.com