Vad är Malmö Apps?

Nils Nilsson.
Nils Nilsson arbetar som IKT-pedagog i Malmö.

Vad är Malmö Apps? Vad går det att använda till? Är det svårt? Det är några av frågorna som besvaras av Nils Nilsson, IKT-pedagog i Malmö. Han har under det gångna året arbetat mycket med Malmö Apps, både på Sorgenfriskolan och på Pedagogisk Inspiration Malmö.

– Malmö Apps har fått ett positivt mottagande på skolan. Det är i första hand ett verktyg för samarbete. Det gör det enklare att guida eleverna till ett bättre arbete, säger Nils.

Malmö stad använder Google Apps for Education i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. I Malmö har verktyget fått namnet Malmö Apps.

Malmö Apps innehåller bland annat ett e-post och ordbehandling, kalkyl-, presentations-, formulär- och bildprogram. Eftersom det ligger i molnet blir allting tillgängligt både från skolan och hemifrån. Dessutom fungerar verktyget på många olika enheter, t.ex. dator, smart telefon och datorplatta.

Dela dokument?

I Malmö Apps kan du skapa ett dokument och dela det direkt med dina kollegor eller elever. De kan då öppna ditt dokument från sin egen enhet och börja skriva i det, samtidigt som du skriver i det.

Malmö Apps står i ljusblått.– Upp till 50 personer kan skriva i samma dokument, på varsin enhet, i realtid. 50 personer i som arbetar samtidigt i ett dokument kanske inte är det smidigaste. Men om man är några stycken fungerar det utmärkt, säger Nils och fortsätter:

– Genom att arbeta i delade dokument slipper man e-posta runt olika sparade versioner. Det blir samma identiska dokument. Som pedagog kan dessutom se vem som har skrivit vad. Det kan förenkla bedömningen av grupparbeten.

Nils betonar att ingenting som är omdömeslikt eller betygssammanfattande får finnas i Malmö Apps. Det finns det andra verktyg till.

Han berättar att verktyget även innehåller en chattfunktion. Elever kan sitta på olika platser och enkelt kommunicera och arbeta tillsammans.

Skärmavbild av hur ett delat dokument i google ser ut.

Kalender

– Eleverna får också en egen kalender. Förhoppningsvis kommer även elevens eget schema upp i kalendern framöver. Alla pedagoger får också en egen kalender som går att dela med andra, säger Nils.

Skolan kan dessutom skapa en klasskalender och lägga in t.ex. prov, läxor, studiedagar m.m. Eleven kan prenumerera på klassens kalender och få uppdateringar både i sin dator och smarta telefon.

– Det finns möjlighet även för föräldrarna att prenumerera på klasskalendern. Det kan ge föräldrar mer insyn och större möjlighet att vara delaktiga, säger Nils.

E-post

Alla elever och all personal har fått ett e-postkonto i Malmö Apps. Eleverna kan skicka e-post till vem som helst via sina konton.

@skola.malmo.se står i grönt.– Pedagogerna har däremot två e-postkonton. E-posten i Malmö Apps är till för att kommunicera med eleverna. Det andra kontot ska användas till all annan kommunikation, som t.ex. med föräldrar och kollegor, säger Nils.

Site – en egen webbplats

I Malmö Apps kan skolan bygga en egen site, en webbplats. Det kan vara bra för att t.ex. synliggöra information till föräldrar eller personal. När man bygger webbplatsen går det att välja om den ska vara öppen eller om det ska krävas lösenord för att komma in.

– Det är väldigt lätt att bygga en site i Malmö Apps. Du behöver inte ha några förkunskaper om webbsidor. Det är lite som att skriva i ett worddokument, och så blir det en webbsida, säger Nils.

Google+

Google+ är ett socialt nätverk som på vissa sätt liknar Facebook och Twitter. All personal och alla gymnasieelever har genom sina konton tillgång till allt på Google+, men inte grundskoleeleverna eftersom det finns en åldersgräns.

– Google+ skapar möjlighet till t.ex. låsta pedagogiska diskussioner. Det går också enkelt att tipsa varandra om webbplatser, artiklar, forskning m.m, säger Nils.

Tips om hur man kan strukturera mappar i google.Struktur

Nils ser struktur som en viktig utgångspunkt i arbetet med Malmö Apps dokument. På Sorgenfriskolan har han arbetat mycket med att hjälpa eleverna att skapa en inledande struktur.

– Varje elev skapar en mapp för varje ämne. Mapparna ska döpas med ämne, klass och elevens namn. En tidsmarkör kan också vara bra, för att hålla isär mapparna mellan årskurserna, säger Nils och fortsätter:

– Mappen delas sedan med läraren i ämnet och läraren får också redigeringsrättigheter. Du som lärare får en mapp från varje elev. Allt som eleven skapar i den delade mappen kommer automatiskt att delas med dig.

Han menar att många elever behöver öva på struktur, och lära sig till exempel att komma ihåg att namnge sina uppgifter. Varje uppgift som eleven gör ska döpas till uppgiftens namn och elevens namn.

Mappstruktur för lärare

Nils uppmanar också dig som lärare att skapa en mappstruktur.

– Skapa en mapp för varje ämne och klass, som du döper till ämnet, klassens namn och gör en tidsmarkör. I den lägger du sedan alla mappar som du får delat från dina elever i det ämnet och klassen.

– Genom den delade strukturen kommer du enkelt åt alla elevers dokument. Du kan gå in och följa arbetets gång och kommentera direkt i dokumentet, säger Nils.

Malmö Apps ambassadörer

På varje skola finns en Malmö Apps ambassadör, en person som är ansvarig för skolans miljö i verktyget. Om du får problem med något, eller har frågor kan du alltid vända dig till skolans Malmö Apps ambassadör.

Tips och trix för dig som arbetar med Malmö Apps
Mer information om Malmö Apps 
Trailer för Malmö Apps
”Google Apps for Education till Malmö stads skolor!”

Text: Sara Arildsson
Foto & Illustrationer: Sara Arildsson, colourbox.se