Porträtt målade av elever på vägg.

Väggmålningar och värdegrundsarbete på Kirsebergsskolan

På Kirsebergskolan har värdegrundsfrågor en naturlig plats i undervisningen för årskurs F-6. Genom estetiska uttrycksformer, satsningen Skapande skola och övergripande årskurs- och ämnesmöten har frågorna banat väg för gemensamma väggmålningar.

– Genom satsningen Skapande skola har vi hittat ett sätt att komma åt hur vi arbetar för att inkludera våra elever, säger Pernilla Göthe, grundskollärare i SV/NO/SO/Ma/bild på Kirsebergsskolan.

Pernilla arbetar som mentor för en årskurs 2. Tillsammans med Jenny Olsson M-Ali, förstelärare i språkutveckling, är hon en av flera pedagoger i årskurs F-6 som tillsammans med eleverna har lagt grunden för ett fortlöpande värdegrundsarbete som ska genomsyra all undervisning.

Två kvinnor framför teckningar på vägg.
Jenny Olsson M-Ali och Pernilla Göthe.

– Med hjälp av estetiska uttryckssätt kan vi arbete med värdegrundsfrågor så att alla elever känner sig inkluderade, och samarbete leder till ett gemensamt resultat, säger Jenny.

Samarbete med Muralcentralen

Satsningen Skapande skola gav skolan möjlighet att samarbeta med konstnärerna Björn Carnemalm och Ingrid Sandsborg från Muralcentralen. I ett första möte med dem bestämdes det att samarbetet skulle utmynna i en gemensam väggmålning.

– Vi kände att Björn och Ingrids konstform muralmålning passade oss som skola. Skolans ytor möjliggör att vara många i en kreativ process och vi ville fylla tomma väggar med elevers uttryck, berättar Pernilla.

Workshop med pedagoger

Inför terminsuppstarten deltog personalen i konstnärernas workshop planerad för eleverna. Samtidigt bollades tankar fram och tillbaka på hur samma arbete med eleverna skulle implementeras i undervisningen.

– Vid terminstarten var det många nya i personalgruppen. Det var viktigt för oss att skapa ett ”vi” och en känsla av att vi gemensamt äger den värdegrund som skolan står för, berättar Jenny.

– Vi pratade bland annat om vem man som elev kan bli på Kirsebergsskolan och vilka möjligheter vi pedagoger ger eleverna att bli det de vill bli, fortsätter Pernilla.

Under höstterminens första veckor har klasserna arbetat på olika sätt med värdegrundsfrågor i fokus.

– Det är viktigt att var och en av eleverna får sätta ord på vad de behöver och fundera på hur var och en kan bidra, säger Jenny.

Workshop med elever

Efter en månad in på terminen var det dags för elevernas workshop. Eleverna arbetade i tvärgrupper för att skapa eftertraktade möten och för att göra något tillsammans.

– Att arbeta i tvärgrupper stärker att det är något vi alla gör tillsammans samt skapar en tydlig vi-känsla, berättar Pernilla.

Under workshopen var uppdraget att skapa skisser av ansikten tillsammans utifrån frågor som vem en är eller vem som är konstnär. Varje elev avtecknades under en kort stund av alla i gruppen. Bilden skickades runt efter tidstopp för nästa elev att fortsätta.

– Det var en uppgift som involverade alla elever utifrån ett gemensamt syfte. Alla kände att de bidrog vilket skapade en härlig känsla. I resultatet syntes inte vem som hade gjort vad. Därefter fick alla elever varsin skiss som skulle förstärkas med valda färger på för att uttrycka känslor. Känslorna klipptes ut i färgat papper och klistrades fast på skissen, berättar Jenny.

Elev står i trapphall med konstnärsmaterial.
Väggmålningar på väg upp.

Färger och känslor

Samtidigt med färgförstärkning fördes samtal om hur färger kan vara kulturellt betingat, färgers betydelse och hur de kan stå för olika saker.

– Eleverna var väldigt duktiga på att analysera och reflektera kring sina val av färger kopplat till känslor. De hades sin egen tanke men lyssnade och tog intryck av varandra.

Efter workshopen fortsatte processen integrerat i undervisningen. Ett beslut om ljudisolering av skolans trapphus öppnade möjligheten för att skapa en gemensam väggmålning. Ljudplattorna som skulle upp skars i mindre bitar och blev målarduk för varje skiss.

– Sen var det dags för eleverna att måla känsloförstärkningen direkt på plattorna med väggfärg, i samma färg som pappersbitarna som förstärker skisserna, berättar Pernilla.

Fortsatt process

Efter att målningarna kommit upp på väggen har arbetet har fortsatt på olika sätt integrerat i undervisningen, framför allt under svensklektioner och SO-timmar. I årskurs 2 har elever skrivit återgivande texter om processen och skapat film (med iMovie) om sina färgval och känslouttryck.

– Genom sina texter och filmen synliggör de sina tankar och röster, en slags form av språkande funderingar, säger Pernilla.

– Och i årskurs 5 t ex har de skrivit haikudikter, säger Jenny.

Vernissage och möten

Den 18 oktober var det vernissage. Under en hel skoldag minglade elever och personal runt på skolan för att titta på konstverk och lyssna till elevers berättelser. En dag som enligt både Jenny och Pernilla bubblade av glädje och energi.

– Under vernissagen skapades nya möten. Årskurs 5 läste t ex Haikudikter för årskurs 2 som i sin tur visade film och berättade om sina färgval. Under vernissagen förstärktes känslan av att konstverket är en del av något större. Det är ett gemensamt konstverk där alla har bidragit med varsin del, avslutar de.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Text och foto: Marina Walker
Film: Pernilla Göthe
Foto på uppsättning av målningar: Ingrid Sandsborg