Maricken Larsson, Gottorps förskola, blickar nedåt med solen i nacken.

”Var öppen och lyhörd”

Maricken Larsson, Gottorps förskola, svarar på Maria Fribergs frågor från förra veckans ”Skicka vidare”.

1. Vad vill du att alla barn ska ha med sig från sin förskoletid?

Trygghet och respekt. Trygghet att få vara sig själv och utveckla sin egna identitet samt att bemötas med respekt. Då ökar vi också möjligheterna att barnen i sin tur bemöter både sig själva och andra med respekt. Detta förutsätter ett normkritiskt perspektiv från oss som pedagoger, så att vi uppmärksammar oss själva på vad vi, även omedvetet, förmedlar till barnen.

2. Hur ska man på bästa sätt nå ut med ett kollegialt lärande på sin egen förskola?

Jag önskar att jag hade det klockrena svaret på den frågan. Jag tror att lyhördhet och medmänsklighet i kombination med envishet kan ta en långt. Och att tänka igenom vilka eventuella hinder som skulle kunna finnas/finns och titta på dem ur olika perspektiv. Knyta an till det just dina kollegor tycker är viktigt och visa vad alla har att vinna på nya perspektiv.

3. Om du fick ge ett enda råd till pedagoger i Malmö, vad skulle detta då vara?

Var öppen för att du inte har alla svar, även när du tror dig veta ”allt” om ett barn (gäller även föräldrar och kollegor). Det kan underlätta att vara modig och fundera över dig själv först – var lyhörd, försök se saker ur olika vinklar/utifrån synsätt och personer du inte skulle relatera till annars.

Vem vill du skicka vidare till? Och vilka frågor vill du ställa?

– Jag vill skicka till förste förskollärare Johanna Kratzer:

Vad tror du är den viktigaste nyckeln när vi jobbar med ”Alla barns rätt till stöd”?

Vad behövs för att varje barn ska känna sig representerat i våra förskolor (&skolor)?

Har du något exempel som du vill dela med dig av där du sett/upplevt att arbetet med normkritik och förhållningssätt gett extra mycket?

Foto: Privat