Teresa Sorribes och Dónal Gaynor.

Videolektioner på annorlunda sätt

Med hjälp av verktyget Edpuzzle har pedagogerna Teresa Sorribes och Dónal Gaynor på Kunskapsgymnasiet i Malmö lyckats ta digitaliseringen av klassrummet till högre nivåer.
– Det bästa är att eleverna uppskattar det så mycket. Våra utvärderingar visar att de lär sig mer, tycker att inlärningen är mera stimulerande och att de tycker om att enkelt kunna repetera.

Edpuzzle är ett tillägg till Google classroom som inte kostar användaren något och som är säkrat för GDPR. Genom att aktivera det kan man sedan välja en video från till exempel YouTube eller SVT Play och göra inställningar som gör att det inte går att snabbspola, man kan pausa videon och eleven kan inte komma vidare utan att ha svarat på en kontrollfråga. Man är inte heller begränsad till att använda färdigt material, Dónal Gaynor och Teresa Sorribes har valt att göra sina egna filmer.

Inte “flipped classroom”

– Absolut inte, säger Dónal Gaynor. Det är inte jag som är intressant, det är materialet, säger Dónal Gaynor.
De gör filmerna med en så kallad skärminspelning, vilket betyder att man spelar in det som händer på en dataskärm. Det kan vara en presentation, ett bildspel. De spelar in sina egna röster där de berättar och förklara de olika momenten.
De färdiga videorna blir från ett par minuter och kanske upp till femton minuter långa.

Snuttifiera eller inte

Pedagogerna har resonerat om man ska ha korta videoklipp eller längre. De har kommit fram till att det måste bero på kursen och vilka krav som ställs. Om det är fråga om en progression där ett tidigare moment måste ha bearbetas för att eleven ska komma vidare kan man göra en längre film. Enskilda kunskapskrav tjänar på att brytas ner i mindre beståndsdelar. Dónal Gaynor undervisar i ämnet Hållbart samhälle och där har har han gjort olika block som inte är beroende av i vilken ordning eleven bearbetar dem. Det påminner en del om det som kallas spelifiering – ett undervisningssätt där skolan tar lärdom av dataspelsvärlden.
– Det är nästa grej som jag hoppas utveckla och detta är är ett första litet steg för att se hur man kan göra, berättar Dónal Gaynor.
Teresa Sorribes undervisar bland annat i engelska där progressionen är mycket viktigare och därför måste hennes instruktionsfilmer också bli längre.
– Men ibland så babblar jag på på så jag kan nog göra dem lite kortare, skrattar Teresa Sorribes.

Självstudier som förberedelse

Dónal Gaynors och Teresa Sorribes elever på Kunskapsgymnasiet ska se filmerna innan de kommer till lektionen.
– Jag kan lätt se om de har tittat färdigt eller inte. Om de inte har gjort det släpper jag inte in dem, säger Teresa Sorribes bestämt. Eleverna får vänta utanför och se klart filmklippet och sedan får de komma in.
– Det blir ett annat flyt på lektionen när jag vet att alla kommer med samma förutsättningar, säger Teresa Sorribes.
– Vi kan resonera, diskutera, träna, säger Dónal Gaynor och påpekar att han får mer tid till formativ bedömning.

Som man sår…

Både Dónal Gaynor och Teresa Sorribes säger att det var mycket arbete vid starten för ett par år sedan, men att det betalar sig i det långa loppet. Filmklipp kan uppdateras och återanvändas. En del klipp kan användas i olika ämnen. Om man dessutom arbetar med ämnesintegration finns ytterligare vinster.

Videoinspelare för Google chrome.
Edpuzzle

Text: Per Armbäck
Bild: Privat