Kvinna står i kök.

”Viktigt kunna stötta på bästa sätt”

Lena Olin Lindblom, rektor på Backaskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Sara Thenfors Linderoth.

Vad är en skolledares viktigaste uppdrag, enligt dig?
– Att se till så att personalen mår bra och går till jobbet med glädje. Detta för att kunna stötta eleverna på bästa sätt.

Om du hade ett trollspö – vad skulle du förbättra med skolan så som den är idag?
– Om jag hade ett trollspö skulle jag trolla bort alla kränkningar och trakasserier.

Om du inte hade blivit lärare/skolledare, vad hade du då utbildat dig till och varför?
– Om jag inte var biträdande rektor hade jag utbildat mig till kock och journalist och rest runt och skrivit om mat i olika länder. Jag älskar att resa, att äta och skriva.

Vem vill du skicka vidare till? Och vilka frågor vill du ställa?

– Jag vill skicka vidare till Anna Syrén, biträdande rektor på Sorgenfriskolan.

1. Vilken är den största utmaningen för dig som ny i rektorsrollen?
2. Har du några förebilder som inspirerar dig i jobbet? Vilka och varför just dessa?
3. Vad gör du när du är ledig och behöver koppla av från arbetet?