Kvinna tar selfie.

Vill lyfta – och utmana

Anna Syrén, biträdande rektor på Sorgenfriskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Lena Olin Lindblom.

1. Vilken är den största utmaningen för dig som ny i rektorsrollen?

Dels är otroligt utmanande att vara ny som chef inom kommunal verksamhet, jag kommer från friskolan Backaskolan. Jag imponeras av strukturen och det är mycket att sätta sig in i. Jag försöker hoppa på alla kurser och hitta de strukturer och hjälpmedel som finns. Jag började i oktober och att hoppa rakt in i verksamheten mitt i terminen var en enorm utmaning.

Där och då ville jag veta vilka alla personer var, att hitta var och ens personligheter för att kunna stötta och utmana som chef. Jag tänker mycket på hur man sätter ihop ett arbetslag och jobbar för inte bara varje elevs bästa skola utan också varje personals bästa arbetsplats. Att man ska känna sig stärkt i sin yrkesroll och hitta dynamiska arbetsgrupper är mitt fokus. Jag ansvar för både F-2 och fritids och ska para ihop folk som ska jobba ihop. Det är otroligt spännande.

2. Har du några förebilder som inspirerar dig i jobbet? Vilka och varför just dessa?

– Jag har inte någon ”guru” som jag vänder mig till. Jag plockar saker från mina tidigare chefer, rektorer som varit fantastiska. Min mamma, som varit skolledare, är en förebild. Jag fastnar för personer som når fram till människor. Relationer är viktiga för mig. Jag vill vara en sådan ledare som finns där för min personal men som också hittar sätt att utmana dem. Lyssna, men också lyfta. Gå framåt och blicka framåt tillsammans med en personalgrupp. 

3. Vad gör du när du är ledig och behöver koppla av från arbetet?

– Jag är rätt dålig på att koppla av i vardagen. Men en fredag eftermiddag kan jag bege mig till min sommarstuga i södra Östergötland och vara där över helgen. Där andas jag och tänker inte skola överhuvudtaget. Det är mitt andningshål och det räcker för mig – bara jag får komma dit med jämna mellanrum.

Vem vill du skicka vidare till? Och vilka frågor vill du ställa?

– Jag vill skicka vidare till Lie Kylborn, idrottslärare på Malmö Idrottsgrundskola.

  1. Vilken roll kan du ha i dina elevers personliga utveckling?
  2. Hur gör du för att coacha dina elever om de tappar motivationen?
  3. Om du fick bestämma över världen en dag, vad skulle du förändra då?