Therese.

”Vinsterna med att byta arbetsplats är att bryta rutiner”

Therese Andersson är lärare i årskurs 4-6 på Sundsbroskolan och är nästa person ut i artikelserien ”Skicka vidare”.

Vilka är de största utmaningarna respektive vinsterna med att byta arbetsplats?
– De största utmaningarna med att byta arbetsplats är att allt är nytt. Kollegor, elever och ledning men även allt praktiskt som fungerar olika från skola till skola. Alla skolor har sina rutiner och det tar ett tag att komma in i det. Vinsterna med att byta arbetsplats är att du som lärare bryter rutiner och får syn på din egen lärarroll på ett annat sätt. Du får sätta ord på det du gör i samtal med nya kollegor och ledning.

Joakim Björkmans fråga till Therese Andersson: Har du förändrat din undervisning sedan du flyttade från Augustenborg till Sundsbro? Om ja, på vilket sätt och varför?
– Nej, det kan jag inte säga att jag har gjort. Jag har tid över på ett annat sätt där jag kan fördjupa mig mer i olika ämnesområde då takten i en del undervisningsmoment går snabbare.

Var hittar du inspiration för att utveckla din undervisning?
– Inspiration hittar jag genom att hålla mig uppdaterad med ny forskning, litteratur och bloggar på näten men även genom samarbete med kollegor.