Anette Petersson – ”Romer känner jag men jag har aldrig sett samer”

Anette Petersson.

Interkulturell kompetens kan vara ett mål för historieundervisning, men vilken strategi väljer en lärare utifrån kursplan och skolvardag för att lyckas med det? Erfarenheter presenteras från ett forskningsprojekt med utgångspunkt i ett interkulturellt historiskt lärande på grundskolan. Anette Petersson, lärare i historia vid Lindängeskolan i Malmö berättar om sitt arbete kring nationella minoriteters historia.

Lyssna till Anette på Pedagog Malmö Live!