Angelina Briggner – Matematikundervisning med digitala verktyg

Porträtt av Angelina Briggner.

Hur kan digitala verktyg vara ett stöd i att utveckla elevers lärande i matematik? Vilka möjligheter finns och hur hanteras de svårigheter som kan uppstå? Under föregående läsår har ett antal lärare i Malmö stad genomfört Matematiklyftets modul ”Matematikundervisning med IKT”. De har i undervisningen prövat olika digitala verktyg såsom interaktiva anslagstavlor, dynamiska applikationsprogram och responssystem. Ni kommer att få ta del av deras resa genom att vi praktiskt tillsammans utforskar hur tekniken kan förenas med didaktiken och med hjälp av ett formativt förhållningssätt förstärka lärandet och öka den matematiska förståelsen. Ta med dator/surfplatta!
Välkomna!
Angelina Briggner, ämneslärare i no-ämnen och matematik, matematikutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö.

Workshoppa med Angelina på Pedagog Malmö Live!