Annika Agelii Genlott – STL – Skriva sig till lärande

Porträtt av Annika Genlott.

Hur kan man sprida ny kunskap och vetenskapligt grundade innovationer i skolan? Skriva sig till lärande (STL) är en pedagogisk modell som med en språkligt grundad ansats integrerar digital teknik i pedagogiken. STL har använts under 5 år i Sollentuna och forskningsresultat visar på god måluppfyllelse hos eleverna. Idag bedrivs STL som en nationell satsning i Sverige. Elva av Sveriges kommuner har fått vara med i satsningen och Malmö är en av dem. Den här föreläsningen handlar om skillnaden mellan skolutveckling av 1:a och 2:a ordningen och hur man kan bedriva framgångsrik skolutveckling av 2:a ordningen, trots hinder och motstånd.
Annika arbetar nu som forskare inom Informatik vid Örebro Universitet samt som projektledare vid SKL.

Lyssna till Annika på Pedagog Malmö Live! den 27 september.