Äntligen… gemensamt erfarenhetsutbyte

Efter alla veckor av arbete och diskussioner på var sitt håll är det äntligen dags att träffas för ett gemensamt erfarenhetsutbyte. Träffen, som inleds med varm glögg och vernissage, för samman ett tjugotal pedagoger från fem olika förskolor i Malmö: Gullviksborgs förskola, Korrebäckens förskola, Roskilde förskola, Sommarbäckens förskola, Uteförskolan Stock och Sten.

Kvinna tittar på foton uppsatta på vägg.

 

Jag har bara varit med på ett hörn och fotograferat deltagarna, en och en, för att kunna ta fram ”tankesiluetterna” som fick vernissage i samband med den gemensamma träffen i CPIs lokaler på Rönnen. I samband med fotograferingen skulle deltagarna formulera sig kortfattat utifrån arbetet med referensgrupp som har skett på de egna arbetsplatserna.

Man kan se det som en övning i att stanna upp och sammanfatta, men även som ett led i att synliggöra arbetet på den egna förskolan för andra. Bilderna kan exempelvis komma till användning i samband med föräldramöten på de fem förskolorna som just nu deltar i referensgruppssatsningen.

Siluettbilderna från träffen finns i den inbäddade PDF:en nedan:


 

Text och foto:  Chris Munsey